fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Z jakich dotacji i dofinansowań na OZE można skorzystać w 2022 roku?

• Zakładki: 54


Decydując się na inwestycję w urządzeń, które umożliwiają korzystanie z OZEodnawialnych źródeł energii, można nie tylko zwiększniezależność energetyczną, lecz również zaoszczędzić na rachunkach za prąd lub ogrzewanie. Lecz inwestycja tego taka wiąże się też z wysokimi kosztami początkowymi. Nie można zaprzeczyć, że dla wielu będzie to stanowić barierę.

Jednak istnieją różne formy dofinansowania na odnawialne źródła energii, które pozwalają na obniżenie koszt takiej inwestycji. To pozwala również na skrócenie czasu, w którym będzie można spodziewać się, że pieniądze wydane na OZE zwrócą się nam. Przedstawiamy dofinansowania i dotacje na odnawialne źródła energii, które są dostępne w 2022 roku.

Program Mój Prąd 4.0 w 2022 roku

Program Mój Prąd jest jedną najpopularniejszych dotacji na fotowoltaikę. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych. Dotacja ta może wynieść nawet do 50% kosztów na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 – 10 kW, lecz nie więcej niż 3000 zł. Do tej pory odbyły się już trzy edycje tego programu, a na 2022 rok przewidziano czwartą edycję Mój Prąd 4.0.

Program Czyste Powietrze w 2022 roku

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą w takich domach. To dotacja na wymianę starych oraz nieefektywnych źródeł ciepła, które działają na paliwo stałe na źródła ciepła zupełnie nowoczesne. Program Czyste Powietrze jest dotacją, które wynieść może nawet do 50% kosztów inwestycji na jedno urządzenie, jednak może one wynieść maksymalnie do 37 000 zł. Kwota ta jest jednocześnie zależna od dochodów.

Program Moje Ciepło w 2022 roku

Program Moje Ciepło to zupełnie nowa możliwość na dofinansowanie zakupu oraz montażu pompy ciepła i jej premierowa edycja ma miejsce w bieżącym 2022 roku. Program Moje Ciepło przeznaczony jest dla osób fizycznych, a także dla właścicieli oraz współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych. Może ona wynieść do 30% kosztów takiej inwestycji, jednak nie więcej niż 21 000 zł.

Program Mój Elektryk w 2022 roku

Mój elektryk to program, który umożliwia otrzymanie dofinansowania do zakupu albo leasingu samochodów elektrycznych osobowych, ale też dostawczych. Z Programu Mój Elektryk w 2022 roku mogą skorzystać osoby fizyczne, a wśród nich też rolnicy indywidualni oaz przedsiębiorcy. Ponadto program ten jest przeznaczony też dla jednostek sektora finansów publicznych, stowarzyszeń i fundacji, spółdzielnie, a także organizacji religijnych, osób prawnych oraz instytutów badawczych. W zależności od tego, które z powyższych kryteriów się spełnia warunki takiego dofinansowania wyglądają inaczej.

Program Stop Smog w 2022 roku

Stop Smog jest programem, który umożliwia skorzystanie z dotacji na wymianę albo likwidację źródeł ciepła wysokoemisyjnych na niskoemisyjne. Ponadto w tym programie przewidziano dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych, a także na podłączenie do sieci ciepłowniczej albo gazowej. Z programu Stop Smog mogą skorzystać osoby fizyczne ubogie energetycznie, które mieszkają w gminach objętych uchwałą antysmogową. Można z tego tytułu uzyskać do 70% kosztów, jednak średni koszt w konkretnym budynku lub lokalu nie może przekroczyć 53 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna w 2022 roku

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki, które są związane z zakupem materiałów budowlanych, a także urządzeń i usług, które zostaną wykorzystane do realizacji termomodernizacji budynku. Z tej ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Należy jednak zaznaczyć, iż odliczenie za wszystkie zrealizowane w ten sposób przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł.

Premia termomodernizacyjna w 2022 roku

Przy finansowaniu kosztów związanych z termomodernizacją budynku można również skorzystać z Premii Termomodernizacyjnej. Została ona przewidziana dla osób fizycznych, w tym właścicieli domów jednorodzinnych, a także dla osób prawnych (np. spółdzielni mieszkaniowych czy spółek prawa handlowego), jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych oraz TBS-ów. Lecz mogą z niej skorzystać tylko inwestorzy, którzy korzystają z kredytów: 16% kosztów związanych z termomodernizacją, 21% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z montażem mikroinstalacji OZE, dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego podczas termomodernizacji.

Program Moja Woda w 2022 roku

Z Programu Moja Woda można skorzystać w przypadku zakupu, dostawy, montażu, budowa oraz uruchomienia nstalacji, które są związane ze zbieraniem, retencjonowaniem wód opadowych oraz wykorzystywaniem retencjonwanych wód opadowych. Program jest przewidziany dla osób fizycznych, w tym właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Można w ten sposób uzyskać do 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie, czy też do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, które wchodzą w skład takiego przedsięwzięcia.

Program Energia Plus w 2022 roku

Wsparcie dla ekologicznych inwestycji, które mają na celu np. poprawę efektywności energetycznej lub poprawę jakości powietrza dla przedsiębiorców umożliwia program Energia Plus. Wsparcie takie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy działają jako osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W ramach tego programu można otrzymać bezzwrotną dotację do 30% kosztów kwalifikowanych lub zwrotną pożyczkę do 80% kosztów kwalifikowanych.

Gwarancja Biznesmax w 2022 roku

Gwarancja Biznesmax przewidziana została dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Umożliwia finansowanie projektów inwestycyjnych proekologicznych z efektem ekologicznym, m.in fotowoltaiki. Maksymalna kwota takie gwarancji wynosi do 2,5 mln euro.

Program Agroenergia w 2022 roku

Agroenergia to program przewidziany dla rolników. W zakres części 1 wchodzi wsparcie do mikroinstalacji PV, pomp ciepła oraz towarzyszących magazynów energii. W przypadku mocy od 10 do 30 kW włącznie można otrzymać do 20% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 15 000 zł. Natomiast w przypadku mocy od 30 do 50 kW włącznie można otrzymać do 13% kosztów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25 000 zł. W zakres części 2 wchodzą biogazownie rolnicze oraz małe elektrownie wodne. W takim przypadku można otrzymać pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych lub dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.

Regionalne dofinansowania na OZE w 2022 roku

Dostępne jest również wsparcie dla OZE w na poziomie regionalnym. Takie wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania zależne są od miejsca zamieszkania. Wśród nich warto wymienić:

  • EKO – KLIMAT Woda – powietrze, ziemia dla województwa kujawsko-pomorskiego;
  • Dotacja Warszawska w województwie mazowieckim;
  • Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż w gminie Pszczyna;
  • Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego;
  • Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery” w województwie świętokrzyskim
  • Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki – REACT-EU (RPO Lubelskie) w terenie województwa lubelskiego.

Istnieje wiele możliwości na skorzystanie z dofinansowania na odnawialne źródła energii. To wszystko zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorców, rolników, lecz również dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz różnego rodzaju organizacji. Dostępne jest wsparcie w postaci dofinansowań, dopłat, a także ulg i pożyczek – na poziomie ogólnopolskim. Lecz dostępne są również możliwości finansowania inwestycji w OZE na szczeblu regionalnym – w wielu miastach, gminach i województwach.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
91 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *