fbpx
Ekologia OZE

Jak magazynować nadwyżki energii, aby zmniejszyć rachunki za prąd?

• Zakładki: 61


Chcesz zainwestować w OZE w nadziei na zmniejszenie rachunków za prąd? Ten plan powiedzie się, jeśli będziesz umiejętnie magazynować nadwyżki energii. Dowiedz się, jak taryfy dynamiczne w połączeniu z magazynem energii i falownikiem hybrydowym przyczynią się do oszczędności.

Wykorzystanie taryf dynamicznych

Efektywną metodą na obniżenie rachunków za prąd mogą okazać się taryfy dynamiczne. Taki cel można osiągnąć poprzez połączenie falownika hybrydowego z magazynem energii – dzięki temu możliwe będzie korzystanie z taniej energii zmagazynowanej w baterii w okresie, gdy ta płynąca z sieci osiąga najwyższe ceny. Bardziej opłacalnym i wydajnym rozwiązaniem jest jednak instalacja składająca się z inwertera hybrydowego, magazynu energii oraz modułów fotowoltaicznych, która będzie generowała jeszcze więcej darmowej energii.

Podstawy magazynowania energii

Magazyn energii połączony z instalacją fotowoltaiczną w pierwotnym założeniu ma pozwalać na gromadzenie energii w czasie największej wydajności paneli PV i późniejsze wykorzystanie jej w okresach, gdy panele działają mniej efektywnie. W przypadku zastosowania taryf dynamicznych użyteczność magazynów będzie jeszcze większa, bo pozwolą one na zużywanie zgromadzonej energii wtedy, gdy ceny prądu są najwyższe.

Przegląd dostępnych technologii magazynowania energii

Magazyny energii rozróżnia się ze względu na przemiany, które w nich zachodzą. Na rynku dostępne są technologie wykorzystujące przemiany elektrochemiczne (np. baterie litowo-jonowe), mechaniczne (magazyny szczytowo-pompowe), elektryczne (superkondensatory), chemiczne (magazyny wodorowe) lub termiczne. Magazyny energii można klasyfikować również ze względu na ich zastosowanie – w takim przypadku wyodrębnia się magazyny domowe, przemysłowe oraz wielkoskalowe. Prywatni prosumenci na ogół decydują się na najszerzej dostępną dla nich metodę, czyli systemy oparte o rozwiązania akumulatorowe – najczęściej są to akumulatory wykonane w technologii LFP.

Rola falowników hybrydowych w magazynowaniu energii

Podstawowym zadaniem inwerterów jest zamiana energii elektrycznej prądu stałego, która jest wytwarzana przez instalację PV, na energię elektryczną prądu przemiennego, którym zasilane są domowe sprzęty. Falownik hybrydowy w Solfinity nie ogranicza się natomiast tylko do tej funkcji. Jego rolą jest ponadto przekierowywanie nadwyżek energii wprost do magazynu, którego zadaniem jest praca w różnych trybach oraz zapewnienie zasilania awaryjnego.

Integracja falowników hybrydowych z systemami odnawialnych źródeł energii

Inwertery hybrydowe można łatwo zintegrować z systemami OZE, pod warunkiem wybrania odpowiedniego modelu. Wybierając pomiędzy falownikiem jednofazowym oraz trójfazowym, należy zwrócić uwagę na maksymalną moc dopuszczalną na jednej fazie instalacji elektrycznej, by nie tworzyć asymetrii. W przypadku korzystania zarówno z modułów PV, jak i z turbin wiatrowych w obrębie jednego gospodarstwa domowego z reguły zaleca się zastosowanie osobnego inwertera dla każdego rodzaju OZE.

Wpływ na zrównoważony rozwój i ekologię

Nie ulega wątpliwości, że magazynowanie nadwyżek energii wytworzonych przez panele fotowoltaiczne jest przyjazne ekosystemowi. Ślad węglowy będący efektem działalności OZE jest nieporównywalnie niższy od śladu wytwarzanego przez energetykę konwencjonalną. Dynamiczny rozwój sektora OZE działa zarówno na korzyść planety, jak i każdego gospodarstwa domowego. Instalacje połączone z magazynami energii przyczyniają się nie tylko do obniżenia rachunków za prąd, ale i do zwiększenia niezależności energetycznej.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
49 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *