fbpx
Ciekawe rozwiązania

Program Czyste Powietrze 2022 – najważniejsze kwestie przy dofinansowaniu na fotowoltaikę

• Zakładki: 36 • Komentarz: 1


Program Mój Prąd, czyli program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, cieszy się dużym zainteresowaniem. III edycja programu Mój Prąd w 2021 zakończyła się już po 3 miesiącach od uruchomienia – wyczerpał się budżet. IV edycja programu Mój Prąd rusza już wkrótce.

Program ma być kompatybilny z wprowadzeniem nowego systemu rozliczenia prosumentów – net-billing. Program Mój Prąd ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii, uzupełniać program Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wciąż wypadamy słabo, zwłaszcza promując węgiel jako źródło energii.  

Co oferuje program Mój Prąd?

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcenie polskich gospodarstw domowych (szczególnie tych znajdujących się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. I to się udaje. Jest ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje (w 2020 było to 5000 zł, w 2021 – 3000 zł)

Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok.

Przypomnijmy, że pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019, a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020. Od 31 marca 2020 przyjmowane były tylko wnioski elektroniczne. Nabór był planowany do 18 grudnia 2020, ale został zamknięty już 6 grudnia z powodu wyczerpania środków. Program Mój Prąd 2021 rozpoczął się 1 lipca, a zakończył się w październiku 2021 – również z powodu wyczerpania budżetu.

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

 • gotowej instalacji PV podłączonej już do sieci elektroenergetycznej,
 • instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe,
 • wydatków na instalację poniesionych po 23 lipca 2019,
 • inwestycji, która nie jest rozbudową istniejącej już fotowoltaiki.

Program ma być kompatybilny z wprowadzeniem nowego systemu rozliczenia prosumentów – net-billing.

Program Mój Prąd – jak złożyć wniosek online?

Aby wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd złożyć online, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

Nowe obowiązki dla beneficjentów programu Mój Prąd

Zgodnie z zasadami III edycji programu inwestor, który otrzymał dotację na fotowoltaikę zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie tablicy informacyjnej o treści “Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd” wraz z odpowiednimi logotypami i umieszczenia jej w widocznym miejscu (np. na ogrodzeniu, elewacji budynku).

Na tablicy nie można umieszczać innych informacji i znaków graficznych, w tym np. logotypów firm instalujących panele PV.

Tablica informacyjna musi mieć wymiary min. 297 x 210 mm (format A4) i być wykonana z trwałego materiału – np. metalu, plastiku, drewna. Należy ją umieścić bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu – automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest poprzez GWD na adres mailowy podany we wniosku (nie później jednak niż dwa miesiące od daty otrzymania tego powiadomienia).Warto wiedzieć

Na dotychczasowe trzy edycje programu wydano ok. 1,8 mld zł. Beneficjenci złożyli ponad 444 tys. wniosków o dofinansowanie paneli PV, a łączna moc instalacji wynikająca ze złożonych wniosków wynosi ok. 2,5 GW. Budżet  programu Mój prądu w 2022 będzie wynosił 1 mld zł.

Programu Mój Prąd w rozszerzonej wersji

Program Mój Prąd 2022 będzie nadal przeznaczony dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. Budżet programu planowany jest w wysokości ok. 1 mld zł. Wielkość wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

Co nowego w programie Mój Prąd 2022?

Program Mój Prąd 2022 umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Zakres programu Mój Prąd ma być rozszerzony bowiem o:

 • inteligentne systemy zarządzania energią w domu,
 • punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych),
 • magazyny energii elektrycznej,
 • magazyny ciepła i chłodu.

Co ważne, o możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów będą mogli ubiegać się beneficjenci także dotychczasowych edycji programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.

Jaka dotacja w programie Mój Prąd 2022?

Wysokość wsparcia uzależniona ma być od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania. Jeśli będą to tylko panele PV, dofinansowanie wyniesie – tak jak w 2021 – 3000 zł. Jeśli będą to także system zarządzania energią, magazyn energii, ładowarka do samochodu elektrycznego, wsparcie ma być wyższe. Przypomnijmy, że w 2020 wysokość dotacji na fotowoltaikę wynosiła 5000 zł.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2022 nowi prosumenci będą rozliczani na postawie wartości energii, jaką wprowadzą do sieci, a nie ilości, jak było dotąd.

Obecnie prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net-meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach rocznych. Ponadto prosumenci nie płacą opłat dystrybucyjnych zmiennych za użytkowanie sieci.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, ci którzy do 31 marca 2022 r. staną się prosumentami lub prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani na starych zasadach w systemie opustów, jeszcze przez 15 lat. Po tej dacie prosumenci wejdą do nowego systemu – net-billingu – prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie będzie się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie dysponować depozytem, ewidencjonowanym na koncie prosumenckim i służącym do ponoszenia kosztów zakupu pobranej energii.

Marek Lont

comments icon1 komentarz
1 komentarze
91 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *