fbpx
Budowa domu

Pozwolenie na rozbiórkę w 2023 roku

• Zakładki: 53


Czy wyburzenie obiektu zlokalizowanego na terenie twojej posesji jest możliwe od ręki, czy dopiero po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę? O czym należy pamiętać, składając wniosek?

Pozwolenie na rozbiórkę: wniosek online

Zgodnie z prawem budowlanym działania rozbiórkowe zaliczają się do prac budowlanych, co oznacza, że przed przystąpieniem do nich należy postarać się o decyzję wydaną przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej. W praktyce jest to starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawdach powiatu.  Od 1 stycznia 2023 roku wniosek o rozbiórkę będzie można składać wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. To samo dotyczy zgłoszenia rozbiórki, również można będzie go dokonywać wyłącznie w wersji elektronicznej. Jedną ze znaczących zmian w zakresie Prawa budowlanego 2023 jest wprowadzenie kary za niedotrzymanie terminu wydania pozwolenia na rozbiórkę. Urząd będzie zobowiązany do wydania pozwolenia na rozbiórkę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Ustawodawca przewiduje możliwość nałożenia kary za opóźnienia i niedotrzymanie terminów przez organ wyższego stopnia, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Środki zasilą budżet państwa.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Czy chcąc usunąć ze swojej posesji zabudowanie gospodarcze będące w złym stanie, musisz starać się o pozwolenie na rozbiórkę? Niestety tak. Jeśli chcesz usunąć z posesji budynek o wysokości przekraczającej w najwyższym punkcie 8 metrów, o powierzchni powyżej 25 m², zlokalizowany tuż przy granicy działki lub objęty ochroną konserwatorską, musisz uzyskać na to zgodę stosownego organu administracyjnego. 

Kiedy nie trzeba starać się o pozwolenie na rozbiórkę?

Ustawodawca przewidział szereg wyjątków, co oznacza, że składanie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę nie zawsze jest konieczne i często sprawę załatwia samo zgłoszenie.  Ogólna zasada głosi, że jeśli rozbierasz obiekt, którego postawienie nie wymagało pozwolenia na budowę, pozwolenie na rozbiórkę również nie będzie konieczne. W praktyce chodzi o:

  • budynki o wysokości poniżej 8 metrów, pod warunkiem że ich odległość od granicy działki wynosi więcej niż połowę wysokości,
  • budynki niewpisane do rejestru zabytków i nieobjęte ochroną konserwatorską,
  • obiekty, w przypadku których nie uzyskuje się pozwolenia na budowę, pod warunkiem że  nie podlegają ochronie jako zabytki.

Pamiętaj, że jeśli nawet parametry kwalifikują dany obiekt do rozbiórki w ramach zgłoszenia, zawsze musisz uwzględnić minimalną odległość budynku od granicy działki i uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku w granicy działki.

M.Ś.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
163 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *