fbpx
Budowa domu

Uprawnienia UDT – jak je zdobyć?

• Zakładki: 26


UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, to instytucja państwowa działająca w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Zajmuje się eksploatacją, obsługą, rejestracją, konserwacją, sprawuje także szeroko pojęty nadzór nad urządzeniami dźwignicowymi.

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja powołana, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi wszystkich instalacji technicznych i urządzeń, które według prawa podlegają dozorowi technicznemu. Dodatkowo UDT prowadzi działalność certyfikowaną, szkoleniową, przeprowadza także badania i ekspertyzy.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o dozorze technicznym podlegają mu urządzenia techniczne będące w toku projektowania, wytwarzania, w tym również podczas wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji. Pod dozór techniczny podlegają takie urządzenia jak dźwigi towarowe, budowalne, suwnice, żurawie, podesty ruchome, wyciąg towarowy itp. 

Zakres kompetencji UDT

Zakres działalności Urzędu Dozoru Technicznego jest dość szeroki, dotyczy przede wszystkim sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami UDT. Szczegółowy zakres obowiązków UDT jest opisany w art. 37 Ustawy o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 roku. Do głównych kompetencji UDT należy:

  • ocena i certyfikowanie systemów  jakości dotyczących urządzeń technicznych;
  • kontrola i nadzorowanie przestrzegania przepisów UDT i BHP;
  • sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami UDT;
  • prowadzenie ewidencji pojazdów dopuszczonych do użytku, a podlegających dozorowi technicznemu;
  • nadzorowanie stanu technicznego urządzeń UDT;
  • wdrażanie planów szkoleniowych oraz sprawdzanie kwalifikacji pracowników obsługujących urządzenia UDT;
  • wydawanie certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdzających uprawnienia UDT.

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDTpotwierdzają uzyskanie kwalifikacji w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających pod dozór techniczny, czyli urządzeń transportu bliskiego. Certyfikaty, czyli zaświadczenia kwalifikacyjne, wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w  sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT są wydawane po pozytywnie zakończonym egzaminie państwowym, który sprawdza wiedzę teoretyczną i praktyczną osoby przystępującej do egzaminu. Aby podejść do takiego egzaminu, trzeba ukończyć specjalistyczny kurs i złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Osoba do niego przystępująca musi wykazać się znajomością budowy urządzeń UDT, przepisów BHP oraz znać obowiązki należące do pracy operatora. Ważna jest także umiejętność obsługi urządzenia UDT i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Uzyskanie uprawnień UDT nie jest skomplikowane, jednak wymaga odpowiedniego przygotowania i dopełnienia określonych formalności. Zaświadczenie UDT do obsługi urządzeń wydawane jest w formie plastikowej karty, która potwierdza uzyskanie licencji operatora. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
37 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *