fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Najpopularniejsze źródła energii odnawialnej w Polsce

• Zakładki: 99 • Komentarz: 2


Paliwa kopalne jak węgiel kamienny i brunatny oraz ropa naftowa odchodzą powoli, ale bezpowrotnie do historii. Ich zasoby zwyczajnie się kończą i na przykład obecnego wydobycia ropy naftowej nie da się już zwiększyć.

Jednocześnie coraz wyraźniej dają o sobie znać zmiany klimatu. Właśnie dlatego wiele krajów przestawia się na odnawialne źródła energii, a Polska jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek realizować wspólne plany.

Przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce

Energetyka oparta na OZE – konieczność i obowiązek

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z kwietnia 2009 roku, energia odnawialna ma osiągnąć w 2020 roku udział 20% w całkowitym zużyciu energii w krajach członkowskich. W Polsce ten poziom ma wynieść 15%. Porozumienie Paryskie z 2015 roku zakłada całkowitą rezygnację z paliw kopalnych w obrębie wspólnoty do 2050 roku.

Energetyka oparta na Odnawialne Źródła Energii jest całkowicie możliwa, o czym świadczą wyniki przodujących państw, w których energia odnawialna osiągnęła udział:

 • Szwecja – 54,6%
 • Finlandia – 41,25
 • Łotwa – 40,35
 • Dania – 36,1%
 • Austria – 33,4%

Według danych GUS, w Polsce energia odnawialna miała swój udział na poziomie 11,28%.

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii

Uchwalona w lipcu 2019 roku przez Sejm ustawa o odnawialnych źródłach energii ma pomóc w osiągnięciu założonych 15% udziału energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Wspomniana ustawa wspiera nie tylko duże firmy, ale również każdego, kto chce produkować prąd elektryczny na własne potrzeby. Inwestycja w odnawialne źródła energii, jak przede wszystkim Fotowoltaika i turbiny wiatrowe, ma być dla wszystkich opłacalna.

Ekologiczna energia naturalna, pozyskana ze źródła odnawialnego na własne potrzeby, może być odtąd sprzedawana albo magazynowana w sieci energetycznej. Celem nowelizacji ustawy było przyspieszenie realizacji unijnych planów oraz zmniejszenie szkodliwych emisji związanych z tradycyjną energetyką bez ograniczeń dostępu do energii.

Rozszerzenie definicji prosumenta, końcowego odbiorcy, wytwarzającego energię elektryczną z odnawialnego źródła, spowodowało wzrost zainteresowania mikroinstalacjami (inwestycja w urządzenia dające moc do 50 kW). Tego rodzaju ułatwienia powodują, że Fotowoltaika, jako ekologiczna metoda wytwarzania prądu elektrycznego, rozwija się dynamicznie i Polska ma szanse znaleźć się w unijnej czołówce pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. 

Energia ze źródeł kopalnych i odnawialnych w Polsce

Udział energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii w bilansie energetycznym Polski

Konwencjonalne źródła energii, czyli węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, które jeszcze sto lat temu wydawały się być postępową innowacją, szybko przyniosły opłakane skutki. Degradacja środowiska naturalnego, wpływ na ocieplanie klimatu, a wreszcie powszechna świadomość, że zasoby paliw kopalnych wkrótce się skończą, skierowały uwagę świata na odnawialne źródła energii.

W procesie przestawiania krajowej energetyki na Odnawialne Źródła Energii Polska nie może być wyjątkiem, jednak realizacja nawet niezbyt wygórowanego planu, w którym alternatywna energia naturalna miałaby zająć w roku bieżącym 15%, prawdopodobnie będzie zagrożona. Największy udział miały:

 • węgiel kamienny i brunatny – 78,2%
 • gaz ziemny – 7,2%
 • Odnawialne Źródła Energii – 12,7%

Alternatywna wobec kopalnych źródeł energia miała następujące pochodzenie:

 • wiatrowe – 7,6%
 • biomasowe – 3,0%
 • wodne – 1,2%
 • biogazowe – 0,7%
 • fotowoltaiczne – 0,2%

Cztery najpopularniejsze źródła energii odnawialnej

1. Energia biomasy

Pozyskiwanie energii z surowców, które wciąż odrastają brzmi bardzo obiecująco. A za wszystkim stoi słońce. W końcu to energia słoneczna została w biochemicznym procesie zmagazynowana w zielonych komórkach liściowych roślin. Tę energię udaje się uwolnić, kiedy na przykład drewno, kukurydza, trawa albo rzepak zostaną spalone. Znane są też płynne paliwa roślinne, jak alkohol z cukru trzcinowego albo biodiesel z oleju słonecznikowego czy rzepakowego. Biomasę można też przetworzyć na energetyczny gaz, kiedy drobnoustroje sfermentują odpady organiczne.

2. Energia słoneczna

Słońce jest powszechnie dostępnym i najbardziej naturalnym źródłem energii. Urządzenia solarne do ogrzewania wody oraz panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną są coraz częstszym wyposażeniem nowych domów. Jedyną wadą tego źródła czystej energii jest nierównomierny rozkład nasłonecznienia na różnych obszarach i w różnych okresach roku.

3. Energia geotermalna

Pod naszymi stopami, pod cienką skorupą o grubości zaledwie 10 do 70 km, kipi jądro planety rozgrzane do ok. 4500°C, a ciepło przepływa do górnych warstw. Aby wykorzystać gorącą wodę opadową, która wnika w głąb Ziemi i tam się nagrzewa, trzeba wykonać odwierty do głębokości zalegania takiej wody. Jest to zazwyczaj w granicach 1000-4500 m.

4. Energia wiatrowa

Siłę wiatru wykorzystywano już w średniowieczu, budując wiatraki do mielenia zboża. Dzisiaj wiatraki są znacznie bardziej zaawansowane technicznie i chwytają wiatr na większych wysokościach. Wadą elektrowni wiatrowych jest zmienność wiatru – raz wieje, raz całkiem ucicha. Energia elektryczna z wiatru może być wytwarzana zarówno przez pojedynczy wiatrak, jak i całą farmę wiatrowa.

Odnawialne źródła energii w Polsce – ważne kwestie

W Polsce mamy kilka możliwości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnej, ale ich dostępność wymaga technicznego przygotowania odpowiednich urządzeń i instalacji. Wykorzystanie energii słonecznej, wodnej, geotermalnej, wiatrowej albo biomasy, wiąże się z dużymi kosztami przygotowania, przetworzenia i wykorzystania. Ważne jest, aby zarówno firmy, jak i drobni prosumenci osiągnęli przy tym wymierny zysk. Rozwój wykorzystania energii odnawialnej ma również polityczne uwarunkowania.

Wytwarzanie energii elektrycznej z wiatru i słońca jest mocno uzależnione od pogody. Jeśli w przyszłości udział Odnawialnych Źródeł Energii będzie wciąż wzrastał, dłuższe okresy pogody deszczowej albo bezwietrznej będą znacznie bardziej odczuwalne niż obecnie. Konieczne staje się rozszerzenie opcji magazynowania energii elektrycznej wytworzonej w krótkim czasie albo sezonowo do późniejszego wykorzystania. Ważne jest budowanie systemów, które mogą amortyzować okresowe wahania.

comments icon2 komentarze
2 komentarze
196 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *