fbpx
Ekologia OZE

Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej w domu – o tym musisz pamiętać

• Zakładki: 33


Abyśmy mogli bezproblemowo korzystać z wszystkich urządzeń i udogodnień w naszych domach, muszą być do nich doprowadzone odpowiednie instalacje, w zależności od funkcji urządzeń: gazowa, elektryczna i wodno-kanalizacyjna.

Jednak samo podłączenie do sieci i wykonanie odpowiednich instalacji w domu to nie wszystko. Aby wszystkie instalacje w naszym domu poprawnie funkcjonowały przez lata i nie sprawiały kłopotów, należy regularnie przeprowadzać ich konserwację.

Właściwa konserwacja instalacji gazowej w domu

Szczególnie ważna jest konserwacja instalacji gazowej w każdym domu i budynku, który posiada do niej dostęp. Jeżeli sieć gazowa byłaby nieszczelna lub nastąpiłoby inne jej uszkodzenie, może dojść do ulatniania się gazu, a w konsekwencji nawet do jego wybuchu. W związku z tymi zagrożeniami należy regularnie sprawdzać stan i szczelność instalacji gazowej. Zajmują się tym profesjonalni konserwatorzy sieci gazowych. W ramach takiego przeglądu wykonają oni następujące czynności:

  • dokonanie odpowiednich pomiarów;
  • kontrola i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów;
  • regulacja urządzeń gazowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba przy przeprowadzaniu okresowych przeglądów.

Jednak za bezpieczeństwo sieci gazowej w naszym domu odpowiadają nie tylko regularne przeglądy instalacji i odpowiednia ich konserwacja, ale także najlepszej jakości urządzenia i wyposażenie.

Właściwa konserwacja instalacji sanitarnej w domu

Instalacja sanitarna, czyli kanalizacyjna, a czasami także tym mianem określana jest cała instalacja wodno-kanalizacyjna zapewnia nam komfort życia oraz bardzo ważny jego element, jakim jest higiena. Jej regularne przeglądy i konserwacja są niemniej istotne, jak pozostałych instalacji w domu. Wykonują ją specjaliści, którzy przeprowadzają:

  • kontrolę działania urządzeń takich jak np. pompy;
  • czyszczenie i udrażnianie sieci.

Regularnie przeprowadzana konserwacja instalacji sanitarnej zabezpiecza ją przed np. zalaniem, czy pęknięciami rur, takie uszkodzenia mogą narazić nas na dodatkowe koszty.

Właściwa konserwacja instalacji elektrycznej w domu

Kolejną instalacją, którą należy regularnie sprawdzać i konserwować jest sieć elektryczna. Umożliwia ona działanie większości urządzeń i co oczywiste daje dostęp do światła i wielu innych udogodnień. Trudno sobie wyobrazić współcześnie życie i funkcjonowanie w cywilizowanym świecie bez prądu. To najważniejsze z powodów, dla których należy przeprowadzać kontrolę i konserwację instalacji elektrycznej. Wadliwa instalacja elektryczna doprowadzić może do wytworzenia spięcia, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia różnych urządzeń elektrycznych, a nawet do pożaru. Profesjonalna ekipa podczas prac konserwatorskich wykonuje:

  • odpowiednie pomiary;
  • usuwanie ewentualnych usterek.

Instalacje elektryczna, gazowa i sanitarna, które są w naszych domach, ale również w blokach mieszkalnych, czy budynkach użyteczności publicznej, zazwyczaj przeprowadzane są niedaleko od siebie, często we wspólnych kanałach, czy innych miejscach do tego przewidzianych. Wystarczy zejść do piwnicy i zobaczymy gęstą sieć różnego rodzaju przewodów i rur. Bliskość instalacji elektrycznej i gazowej to jeden z wielu powodów, dla których tak ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów i konserwacji instalacji w naszych domach. Nie trudno sobie wyobrazić co mogłoby się stać, gdyby doszło do ulatniania się gazu, przy jednoczesnym zwarciu instalacji elektrycznej…

Nie musimy jednak rozpatrywać najtragiczniejszych scenariuszy, niech za rekomendację częstych przeglądów i właściwej konserwacji posłuży fakt, iż wykonując te rutynowe czynności, będziemy cieszyć się funkcjonalnością naszych sprzętów domowych i unikniemy zbędnych wydatków na naprawy, a w skrajnych przypadkach na gruntowne remonty. Kontrolą działania i konserwacją wszystkich instalacji w domach i innych budynkach zajmują się profesjonalne firmy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
70 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *