fbpx
Budowa domu

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

• Zakładki: 37


Jeśli jesteś właścicielem mieszkania zakupionego na kredyt hipoteczny, ale ze względu na okoliczności chcesz je sprzedać, to możesz to zrobić, pamiętając o kilku bardzo istotnych kwestiach. O tym, jakie kroki należy podjąć, przeczytasz w poniższym artykule.

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Kiedy chcemy kupić mieszkanie na własność, a nie dysponujemy odpowiednimi środkami, bierzemy kredyt hipoteczny. Oferta stworzona jest specjalnie do sfinansowania planów mieszkaniowych i w odróżnieniu od kredytu gotówkowego, jest tańszym produktem.

Życie jest nieprzewidywalne i czasami dochodzi do sytuacji kiedy musimy podjąć ostre kroki. Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem? Tak, można! Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym jest możliwa. Poniżej przedstawiamy, jakie kroki należy wykonać.

Hipoteka nie jest przeszkodą w sprzedaży mieszkania. To kupujący jest właścicielem mieszkania i może nim dowolnie rozporządzać pomimo tego, że bank zabezpiecza swoje interesy wpisem do księgi wieczystej.

Jak sprzedać mieszkanie z hipoteką?

W zależności od tego, jaką formę sprzedaży wybierzesz, możesz opublikować ogłoszenie na własną rękę lub skorzystać z usług biura nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, że sprzedaż dotyczy mieszkania z hipoteką.

Ze swojego banku, należy uzyskać zaświadczenie na temat aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Po znalezieniu potencjalnego kupca spisuje się umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości (zarówno jeśli mieszkanie będzie kupowane za gotówkę, jak również w przypadku, kiedy nabywca bierze kredyt – wówczas umowy przedwstępnej wymaga bank). Dla zabezpieczenia obu stron transakcji umowa powinna mieć formę aktu notarialnego. W umowie musi być zapis o podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na dwie transze. Pierwsza transza trafia na konto banku (wierzyciela hipotecznego). Druga zaś, będąca różnicą między ceną sprzedaży mieszkania a spłacanym kredytem, zostaje przesłana na konto sprzedającego.

Kto płaci za notariusza? Podatek przypada na tego, kto nieruchomość nabywa. Reszta kosztów notarialnych, według Prawa o notariacie z 14 lutego 1991 roku wraz z późniejszymi zmianami, powinna być podzielona równo między sprzedającym a kupującym. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Należy również wystąpić do sądu o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Kto powinien złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Wierzyciel (bank), sprzedający nieruchomość lub osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić. Wniosek ten przygotowujemy na formularzu KW-WPIS , załączając oświadczenie banku o spłacie kredytu oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie z hipoteki.

Działając zgodnie z podanymi wytycznymi, nie powinniśmy mieć problemów ze sprzedażą mieszkania nawet z kredytem.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania z hipoteką

Najważniejszą różnicą podczas sprzedaży mieszkania z hipoteką, a bez niej jest konieczność dostarczenia zaświadczenia o wysokości zadłużenia. W dokumencie tym powinny być zawarte następujące informacje:

  • kwota zadłużenia wraz z odsetkami, prowizjami i innymi dodatkowymi opłatami,
  • dokładne dane kredytobiorcy
  • numer konta, na który kupujący przeleje różnicę między ceną sprzedaży mieszkania a spłacanym kredytem,
  • datę udzielenia kredytu i termin spłaty,
  • zgodę banku na jednorazową spłatę wierzytelności,
  • oświadczenie banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki od razu po uregulowaniu zadłużenia (tzw. promesa, obietnica banku, która jest ważna 30 dni).

Oczywiście, to nie jest jedyne zaświadczenie potrzebne do sprzedaży mieszkania. Konieczny jest również dokument potwierdzający, że nabyliśmy nieruchomości.

Warto pamiętać, że jeśli sprzedamy nieruchomość do 5 lat od jej zakupu, zobowiązani będziemy do zapłacenia 19% podatku od dochodu. Możemy wówczas skorzystać z pożyczki pozabankowej na pokrycie tego kosztu.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
38 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *