fbpx
Budowa domu

Co to jest nadzór inwestorski? Wyjaśniamy

• Zakładki: 14


Wiele z projektów budowlanych wymaga nadzoru specjalisty, który na poszczególnych etapach realizacji inwestycji będzie pilnował prawidłowego przeprowadzania robót. Inwestorzy coraz chętniej zatrudniają fachowców, mających za zadanie ochronę ich interesów oraz czuwanie nad sprawnym wykonaniem danego projektu. Wyjaśniamy na czym polega tego typu nadzór, kiedy trzeba się na niego zdecydować oraz jakie zadania ma osoba go wykonująca.

Co to jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski obejmuje szereg czynności, prowadzących do wykonania robót w zakresie i jakości odpowiadającej dokumentacji projektowej, normom budowlanym, technicznym oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawnym. Inspektora nadzoru inwestorskiego może powołać każdy inwestor. W niektórych sytuacjach zdecydowanie się na współpracę z tego typu ekspertem jest obligatoryjne – wtedy taki obowiązek wydaje odpowiedni organ administracyjny. Dotyczy to budowy obiektów, które m.in.:

– są budynkami użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o kubaturze ponad 2500 m³,

– są rozbudowywanymi, przebudowywanymi bądź rekonstruowanymi zabytkami,

– mają wysokość 15 metrów nad terenem lub więcej,

– są narażone na ruchy podłoża wywołane pobliskim wydobyciem górniczym,

– obejmują pomieszczenia zagrażające wybuchem lub mają moc elektryczną powyżej 1000 kW.

Nadzór inwestorki jest także wymagany np. podczas budowy wiaduktów czy estakad, zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości ponad 3 metrów oraz wielu innych sytuacjach, w których roboty budowlane są skomplikowane bądź mają wpływ na środowisko naturalne. Kompletną listę obiektów, wymagających ustanowienia inspektora nadzoru można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

Jakie zadania ma inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor działa w imieniu inwestora i ma za zadanie zapewnienie profesjonalnego nadzoru nad realizacją całego projektu. W trakcie realizacji prowadzi ciągłą kontrolę jakości oraz przestrzegania procedur technologicznych, a także identyfikuje wady budowy i nadzoruje ich usuwanie. Może składać regularne wizyty kontrolne lub być stale obecna na placu budowy. Inspektor współpracuje ze wszystkimi uczestnikami budowy w celu osiągnięcia maksymalnej jakości robót. Bierze udział w każdym etapie procesu budowlanego, testach i odbiorze instalacji czy urządzeń, a także wydawaniu pozwolenia na użytkowanie. Sporządza wykaz wad oraz niedokończonych robót, sprawując nadzór nad ich usunięciem. Jego rola jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa osób, które będą w przyszłości użytkować dany obiekt.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
60 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *