fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Z jakich dotacji na fotowoltaikę mogą w 2022 roku skorzystać przedsiębiorcy?

• Zakładki: 37


Rosnące ceny eksploatacji budynków plasują się na coraz wyższym poziomie. Nic więc dziwnego, że coraz częściej poszukują alternatyw, w tym zastanawiają się nad inwestycją w instalacje fotowoltaiczne.

Warto w tym miejscu dodać, że świadomość społeczeństwa w zakresie poziomu szkodliwości konwencjonalnych źródeł energii z roku na rok rośnie, dlatego zamontowanie instalacji fotowoltaicznej może okazać się dla przedsiębiorstwa sposobem nie tylko na generowanie oszczędności powodujących, że stopa zwrotu z instalacji fotowoltaicznej przekracza 20% w skali roku, ale również metodą na budowanie pozytywnego wizerunku wśród potencjalnych klientów –  wykorzystywanie instalacji fotowoltaicznych to m.in. zmniejszenie emisji CO2 do środowiska naturalnego. Ponadto, na instalacje fotowoltaiczne można również otrzymać dofinansowanie, a to dodatkowo obniża koszty samej inwestycji.

Program Energia Plus – szczegóły dotacji na fotowoltaikę dla firm

Program Energia Plus, zgodnie z dokumentacją na stronie Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska, obejmuje wsparciem koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2025 roku. Minimalna kwota inwestycji w tym programie to pół miliona złotych, tym samym wartość większa niż koszt mikroinstalacji (czyli instalacji do 50 kW). Za koszty ukwalifikowane uznaje się:

 • przygotowanie przedsięwzięcia, które polega na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do jego wykonania (np. projekt budowlany i wykonawczy lub audyt energetyczny, o ile jest wymagany przez NFOŚiGW). Koszty te jednak nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięci, z uwzględnieniem kosztów audytu środowiskowego oraz audytu energetycznego, o ile jest niezbędny do realizacji inwestycji;
 • zarządzanie przedsięwzięciem, jednak program Energia Plus w tym przypadku kwalifikuje jedynie wydatki, które były związane jedynie z nadzorem inwestorskim i autorskim. Ten koszt z kolei nie może przekroczyć 3% kosztów kwalifikowanych;
 • realizacja inwestycji obejmującą roboty budowlane i koszty nabycia środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych. Te koszty nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowanych.

W tym programie, dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej może wystąpić w dwóch formach – bezzwrotnej dotacji na fotowoltaikę w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i zwrotnej pożyczki w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych.

Warto również wspomnieć, że wnioski w programie Energia Plus podlegają ocenie pod kątem spełnienia ogólnych wytycznych, jak terminowe złożenie kompletnego wniosku i zgodności przedsięwzięcia z celem programu, możliwości osiągnięcia celów programu i ekoinnowacyjności, a także zwiększenia świadomości ekologicznej wśród odbiorców i interesariuszy. Dodatkowo, regulamin naboru zakłada możliwość negocjowania warunków dofinansowania (np. wysokość kwoty).

I o ile program ma być realizowany w latach 2019-2025, to podpisywanie umów będzie możliwe do 2023 roku, a do 2025 będą rozdysponowywane środki. II nabór wniosków dofinansowania paneli fotowoltaicznych w programie Energia Plus odbywał się do 17 grudnia 2021 roku.

Program Nowa Energia – szczegóły dotyczące dofinansowania 

Program Nowa Energia skierowany jest dla przedsiębiorców i ma być realizowany w latach 2020-2025, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów z Beneficjentami mają być podejmowane do 31 grudnia 2024 roku, a do 31 grudnia 2025 roku mają być wydatkowane środki.

Celem tego programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrażanie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych.

Do 15 września 2021 roku trwał nabór na Plusenergetyczne budynki, który był drugim z naborów w tym programie i obejmował zapewnienie samowystarczalności pod względem energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz tzw. inteligencję budynku.

Zgodnie z zasadami tego programu, przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na warunkach preferencyjnych lub rynkowych do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki lub dotację do 15% kapitału pożyczki uzyskanej na przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne. Choć dotacje dotyczą wyłącznie prac badawczo-rozwojowych.

Regionalne dofinansowania na fotowoltaikę

Poza powyższymi programami oferującymi dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i inne technologie z zakresu podniesienia innowacyjności gospodarki, istnieją również programy regionalne, takie jak:

 • Dotacja Warszawska, to program oferujący dofinansowanie paneli fotowoltaicznych, który obowiązuje na terenie województwa mazowieckiego i skierowany jest nie tylko dla osób fizycznych, ale również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców i wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość wsparcia w tym programie wynosi do 15000 zł, ale nie więcej niż 1500 zł za kilowatogodzinę. W zakresie inwestycji wchodzi zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Nabór do dofinansowania na samą instalację fotowoltaiczną już się zakończył ze względu na wyczerpane środki.
 • Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż w gminie Pszczyna, to program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z gminy Pszczyna pokrywający do 60% faktycznie poniesionych kosztów na zakup i montaż mikroinstalacji PV. Program trwa do 31 października 2022 roku (podpisywanie umów z beneficjentami).
 • Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego, to program skierowany do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w województwie dolnośląskim obejmujący do 30% faktycznie poniesionych kosztów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program trwa do 31 marca 2022 roku (podpisywanie umów z beneficjentami).
 • Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery” – woj. świętokrzyskie, to program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców (spółki prawa handlowego), a także osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne z programu występuje w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, a nabór do programu jest ciągły od 20 lutego 2020 roku do wyczerpania zapasów.

Inne formy dofinansowania na fotowoltaikę dla firm w 2022 roku

Poza powyższymi możliwościami dofinansowania paneli fotowoltaicznych, przedsiębiorstwa mogą również odliczyć VAT od podatku należnego. VAT na fotowoltaikę dla klientów biznesowych wynosi 23%.

Ponadto, przedsiębiorcy mogą skorzystać również z amortyzacji jednorazowej de minimis. Odpis amortyzacyjny dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy środków trwałych, które przewiduje ustawa (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej, ustawy o PIT, art. 22k).

Ustawa przewiduje dwa limity amortyzacji:

 1. do 100 tys. zł – przysługuje każdemu podatnikowi PIT lub CIT dla fabrycznie nowych urządzeń. Ten limit nie podlega pomocy de minimis.
 2. do 50 tys. euro, czyli ok. 220 tys. zł, jednak: 
  • przysługuje nowym podatnikom;
  • przysługuje podatnikom mającym status małego podatnika (roczne przychody nie przekraczają 9 mln zł);
  • podlega pod pomoc de minimis (jeśli została wykorzystana pomoc de minimis, można skorzystać z tego limitu, ale nie uzyska się wówczas zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o pomocy).
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
111 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *