fbpx
Ekologia OZE

Wybrane regionalne programy i dofinansowania do OZE 

• Zakładki: 44


Odnawialne źródła energii to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Cieszą się coraz większą popularnością w Polsce również dzięki licznym dofinansowaniom i i ulgom. Oprócz ogólnokrajowych rozwiązań są też dostępne dofinasowania regionalne.

Przyjrzyjmy się zatem regionalnym – miejskim, gminnym, czy wojewódzkim dofinansowaniom i ulgom na odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w Kaliszu

W Kaliszu realizowany jest program o nazwie Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). To program w zakresie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski można składać od 4 stycznia do 31 marca 2022 roku. Wysokość dofinansowania – 100% inwestycji, nie więcej jednak niż 7 tysięcy złotych na jedną nieruchomość.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródła emisyjnego na bezemisyjne, w tym na:

 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • pompę ciepła.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023 w Dąbrowie Górniczej

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023 w Dąbrowie Górniczej umożliwia finansowe wsparcie na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego lub instalacji pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych. Wnioski o to dofinansowanie można składać do 30 września 2022 roku. Kwoty dofinansowania to 100% kosztów, lecz nie więcej niż 5 tysięcy w 2022 roku i 4 tysiące w roku 2023.

EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia – województwo kujawsko-pomorskie

Celem Programu EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia w województwie kujawsko-pomorskim jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska objętych priorytetami w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2021 – 2024. Termin składania wniosków od 01.09.2021 roku do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania środków.

Przedsięwzięcia proekologiczne, które mogą zostać dofinansowywane w ramach tego programu to m.in.: 

 • budowa – zasilanie wyłącznie ze źródeł OZE przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok;
 • przebudowa – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok;
 • budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej lub źródła ciepłowniczego;
 • budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej;
 • budowa/przebudowa biogazowni;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze;
 • zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km;
 • budowa/przebudowa sieci gazowych;
 • budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania.

Dotacja warszawska

Dotacja warszawska to bezzwrotne środki na inwestycje wykorzystujące źródła energii odnawialnej z Urzędu Miasta St. Warszawa. Wnioski można składać do 31 marca 2022 roku. Ze środków skorzystać mogą zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, ale także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz sektor finansów publicznych mieszający w Warszawie.

Osoba fizyczna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może w 2022 roku uzyskać dofinansowanie:

 • wymiana pompy ciepła do 21000 zł, ale nie więcej niż 2100 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia;
 • wymiana na źródło ciepła zasilane energię elektryczną (np. katalizator) do 7000 zł;
 • instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z nowo monitorowaną pompą ciepła lub elektrycznym źródłem ciepła do 10500 zł, ale nie więcej niż 3500 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia.

Pozostali wnioskodawcy mogą otrzymać dotację:

 • wymiana na pompę ciepła do 28000 zł, ale nie więcej niż 2100 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia;
 • wymiana na źródło ciepła zasilane energią elektryczną (np. katalizator) do 14000 zł;
 • instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z nowo monitorowaną pompą ciepła lub elektrycznym źródłem ciepła do 21000 zł, ale nie więcej niż 3500 zł za każdy kW mocy.

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż w województwie dolnośląskim i zachodniopomorskim

Beneficjentami programu Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż w województwie dolnośląskim i wielkopolskim mogą zostać indywidualni właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jak i również wspólnoty. Pilotaż prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja może wynieść:

 • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
 • do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
 • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż w gminie Pszczyna

Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż w gminie Pszczyna jest program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z gminy Pszczyna pokrywający do 60% kosztów na zakup oraz montaż mikroinstalacji PV. Program trwa do 31 października 2022 roku.

Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery” – województwo świętokrzyskie

Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery” – w województwie świętokrzyskim jest programem skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców (spółki prawa handlowego), a także osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne z programu występuje w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, a nabór do programu jest ciągły od 20 lutego 2020 roku do wyczerpania zapasów.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
53 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *