fbpx
Budowa domu

Wełna kamienna – parametry, zastosowanie

• Zakładki: 16


Wełna kamienna obok wełny szklanej to jeden z rodzajów wełny mineralnej. To doskonały materiał izolacyjny, który służy przede wszystkim do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków oraz do ocieplenia poddasza i dachu. W tym artykule zapoznamy się z tym jak powstaje wełna kamienna, jakie ma zastosowanie oraz parametry.

Wełna kamienna – najważniejsze informacje

Wełna kamienna – budowa

Wełna kamienna, której inna nazwa to wełna skalna obok wełny szklanej jest jednym z dwóch rodzajów wełny mineralnej. Skalna wełna mineralna jest produkowana przede wszystkim z bazaltu, dzięki czemu często nosi nazwę wełny bazaltowej. Oprócz mineralnej wełny bazaltowej możemy się także spotkać w wełną kamienną produkowaną z gabro, z dolomitu lub z kruszywa wapiennego.

Materiał ten jest topiony pod wpływem bardzo wysokiej temperatury. W dalszej kolejności następuje schładzanie, podczas którego materiał ten się rozwłóknia. Dalszym procesem produkcji jest sklejanie tych włókien za pomocą specjalnego lepiszcza organicznego. W przypadku wełny kamiennej, w odróżnieniu od wełny szklanej, włókna charakteryzują się układem rozproszonym, dzięki czemu w czasie ich sklejenia zużywane jest znacznie mniej spoiwa niż w przypadku wełny szklanej. Jeżeli chodzi o konsystencję i wygląd, wełna kamienna podobna jest do waty.

Wełna kamienna – zastosowanie

Wełna kamienna na zastosowanie do izolacji termicznej oraz izolacji akustycznej. Używa się jej do ocieplenia ścian oraz zewnętrznych wewnętrznych, a także do ocieplenia poddasza, pokryć dachowych, stropów i podłóg. Można nią także izolować ciągi instalacyjne. Może ona również pełnić rolę jako rdzenia izolacyjno-konstrukcyjnego budowlanych płyt warstwowych. Wełna kamienna należy do najlepszych materiałów izolacyjnych o czym świadczą jej parametry.

Wełna kamienna – parametry

Izolacyjność termiczna

Jednym z najważniejszych parametrów, jakimi powinna się charakteryzować wełna skalna jest izolacyjność termiczna. Wyraża ją współczynnik przewodności cieplnej, opisywany poprzez symbol lambda λ. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że im niższa jest lambda, tym lepszą izolacyjność ma skalna wełna mineralna. Najniższa wartość przenikalności cieplnej wełny kamiennej wynosi 0,034 W/(m*K).

Odporność na ogień

Kolejnym parametrem jakim charakteryzuje się wełna skalna jest jej wysoka odporność na ogień. Ma ona klasę reakcji na ogień opisaną wartościami A1 lub A2. Oznacza to, że jej włókna mogą wytrzymać temperatury dochodzące nawet do 1000⁰C, natomiast jej spoiwo może wytrzymać temperatury dochodzące do 250⁰C.

Izolacyjność akustyczna

Inną ważną cechą wełny kamiennej, dzięki której ma ona tak dobre opinie, jest jej izolacyjność akustyczna. Wełna mineralna doskonale tłumi dźwięki, co daje jej przewagę nad innymi materiałami izolacyjnymi. To między innymi dzięki izolacji akustycznej wełna kamienna jest tak często wybierana do ocieplania ścian i poddaszy.

Wytrzymałość na ściskanie

Wełna kamienna charakteryzuje się również bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie. Jest to ściśle związane z gęstością materiału, z jakiego jest ona wykonana. Wełna skalna dzięki temu może być zastosowana we wszystkich miejscach, gdzie ocieplenie będzie poddawane bardzo dużym obciążeniom.

Sprężystość

Wełna kamienna charakteryzuje się również dużą sprężystością. Jej włóknista budowa i konsystencja podobna do waty sprawiają, że ten materiał izolacyjny jest sprężysty o możemy go w pewnych granicach ściskać. Choć w przypadku tego parametru wełna skalna ustępuje swojej szklanej odpowiedniczce. To bardzo ważna cecha wełny mineralnej, która umożliwia ocieplenie nawet najbardziej trudnodostępnych miejsc o nieregularnych kształtach.

Paroprzepuszczalność

Kolejnym ważnym parametrem w przypadku materiałów służących do ocieplania budynków jest paroprzepuszczalność, która wyrażana jest poprzez tak zwany współczynnik oporu dyfuzyjnego, opisany symbolem μ. Im wyższe μ tym lepsze właściwości ma wełna mineralna. W przypadku wełny kamiennej wynosi on w granicach od ok. 1,3 μ do ok. 1,4 μ. Trzeba jednak zaznaczyć, że wełna kamienna podobnie jak wełna szklana pod względem paroprzepuszczalności znacznie ustępują innym rodzajom materiałów izolacyjnych. Ma to związek przede wszystkim z ich włóknistą budową.

Nasiąkliwość

Wełna kamienna jest w trakcie produkcji nasączana specjalnymi substancjami, których rolą jest zabezpieczenie tego materiału przed chłonięciem wody. Im większa jest gęstość wełny, tym mniejsza jej nasiąkliwość. Warto również w przypadku parametru nasiąkliwości zwrócić uwagę na to, że po wysuszeniu wełna kamienna wraca do swojej pierwotnej konsystencji. Podobnie jak w przypadku paroprzepuszczalności, tak samo w przypadku nasiąkliwości, w związku z włóknistą budową, wełna mineralna ustępuje innym materiałom izolacyjnym do ocieplania budynków.

Wełna kamienna jest bardzo często wybieranym materiałem izolacyjnym do ocieplenia ścian budynków oraz ich dachów i poddaszy. Może również służyć jako ocieplenie stropów i podłóg, a także jako izolacja ciągów instalacyjnych. Wełna skalna charakteryzuje się takimi parametrami jak: izolacyjność termiczna, izolacyjność akustyczna, odporność na ogień, wytrzymałość na ściskanie oraz sprężystość. Innymi ważnymi parametrami, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze wełny mineralnej są nasiąkliwość i paroprzepuszczalność.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
12 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *