fbpx
Budowa domu

Warunki zabudowy a dostęp działki do drogi publicznej

• Zakładki: 33


W sytuacji, jeżeli teren, gdzie mamy uzyskać pozwolenie na budowę nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, odpowiednim rozwiązaniem będzie otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy – potocznie nazywanej wuzetka. Jednym z warunków koniecznych do wydania tej decyzji będzie jeż dostęp do drogi publicznej. Oto sytuacje, kiedy można mieć do czynienia z brakiem dostępu do drogi publicznej, a także sposoby na rozwiązanie takiej sytuacji.

Działka graniczy z publiczną drogą, ale nie można bezpośrednio dostać się na nią

Brak dostępu działki do publicznej drogi może wystąpić w sytuacji, kiedy działka graniczy z drogą publiczną, ale nie ma możliwości, ażeby bezpośrednio dostać się na tą działkę z drogi. Jest to np. sytuacja, kiedy między działką, a drogą znajduje się rów melioracyjny, natomiast przy działce nie ma przez ten rów przejazdu. Wówczas są dwa rozwiązania: można wybudować przejazd przez ten rów melioracyjny – zazwyczaj na koszt własny albo uzyskać dostęp do istniejącego wjazdu na tę drogę korzystając ze służebności przez sąsiednie grunta.

Działka nie graniczy z publiczną drogą, lecz grunty między drogą a działką należą do właściciela działki

Działka budowlana, która ma zostać nabyta, może być też oddzielona od drogi publicznej gruntami, które należą do osoby, od której nabywa się działkę. W takiej sytuacji, kiedy działka, która ma być kupiona powstała w wyniku podzielenia jednej większej działki, to właściciele gruntów, w celu dokonania ich podziału, jednocześnie zobowiązani są, aby zapewnić dostęp do drogi publicznej. Gdy natomiast działka, którą ma być nabyta nie powstała w wyniku podziału jednej większej nieruchomości, a jej dotychczasowy właściciel ma w bezpośrednim sąsiedztwie tej działki również inne grunty, mające dostęp do drogi publicznej, to powinno się od niego zażądać zapewnienia takiego dostępu, może to być np. przez służebność. Jeżeli faktycznie zbywcy zależy na sprzedaży działki, to nie powinno być problemu z otrzymaniem takiego dostępu.

Działka nabywana nie graniczy z drogą publiczną, grunty między drogą a działką należą do innych właścicieli

Chcąc nabyć działkę, która oddzielona jest od drogi publicznej nieruchomościami osób trzecich, można zażądać od osoby, która zbywa działkę zagwarantowania dostępu do drogi publicznej, w wyniku np. służebności, tym samym od tego uzależnić jej nabycie. Można też nabyć grunt mając świadomość braku dostępu do drogi publicznej. Wtedy trzeba samodzielnie prowadzić negocjacje z właścicielami działek sąsiednich. To wiązać się może z koniecznością uiszczenia opłat za udostępnienie przejazdu oraz przechodu (służebność gruntowa) albo nabyciem gruntu od nich (zwykle jest to udział w nim).

Służebność drogi koniecznej

Istnieje również możliwość, że nie uda się polubownie uregulować kwestii prawnych, które związane są z dostępem do drogi publicznej. Wówczas mamy możliwość skorzystania z instytucji zwanej służebnością drogi koniecznej. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki przepisom prawa, które dają właścicielowi nieruchomości nieposiadającej dostępu do drogi publicznej, prawo do zażądania od właścicieli sąsiednich gruntów ustanowienia tzw. potrzebnej służebności drogowej, a to oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
53 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *