fbpx
Ekologia OZE

Uchwała antysmogowa – od 1 października 2023 roku zakaz palenia węglem w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 roku w okolicach Warszawy

• Zakładki: 47


Wreszcie do tego doszło – radni przegłosowali nowelizację uchwały antysmogowej. Od 1 października 2023 roku w Warszawie obowiązywać będzie zakaz palenie węglem, a także wszelkiego rodzaju paliwom, z produkowanym z jego udziałem. Z początkiem roku 2028 przepis wejdzie też w życie w okolicach stolicy, czyli w powiatach tzw. podwarszawskiego „obwarzanka”.

Uchwała ta została znowelizowana w dniu 26 kwietnia 2022 roku. Zmiany te mają charakter zaostrzeń wobec dotychczasowego stanu prawnego.

Od kiedy obowiązywać będzie zakaz palenia węglem w Warszawie?

Omawiana nowelizacja wprowadza zakaz spalania węgla w stolicy od 1 października 2023 roku. Natomiast z początkiem 2028 roku przepis ten me wejść w życie również w okolicznych powiatach podwarszawskich. Radni zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. 26 głosów było za, 22 przeciw, 1 głos był wstrzymujący, natomiast 2 radnych na głosowaniu było nieobecnych. Warto również wspomnieć, iż projekt tej nowelizacji został poddany wcześniej – w 2021 roku – dwukrotnym konsultacjom społecznym. W ramach tych konsultacji wpłynęło ponad 13 tys. różnych uwag oraz wniosków mieszkańców, a także przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, a do tego 134 opinie oraz uwagi organów.

Uzasadnienie zakazu spalania węgla w Warszawie

Zmiany w tej uchwale mają pomóc w dostarczeniu samorządom lokalnym skutecznych narzędzi do walki ze smogiem. Szacunki wskazują, iż w wyniku zanieczyszczenia powietrza na terenie Mazowsza, każdego roku przedwcześnie umiera około 6 tys. osób. W samej Warszawie i jej aglomeracji mieszka 2 – 3 mln ludzi – to bardzo duża koncentracja ludności. Nowelizacja uchwały to wdrożenie zobowiązań tego regionu z Kongresu Czystego Powietrza, który odbył się w 2020 roku, kiedy to ratusz warszawski zapowiedział, że stolica ma odejść od węgla do roku 2024. Uwzględnia ona również zmiany, które powinny zostać wprowadzone do roku 2040 roku na ternie całej Polski na zasadzie odejścia od węgla. Ma to zbliżyć województwo mazowieckie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, która wynika z Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55.

Zakaz spalania węglem w Warszawie od 1 października 2023 roku, a od 1 stycznia 2028 roku w okolicach stolicy

Od 1 października 2023 roku obowiązywać będzie zakaz spalania węgla na terenie Warszawy. Jednakże przepis tej uchwały będzie również wprowadzony w okolicznych powiatach: warszawskim grodziskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, legionowskim, otwockim, wołomińskim, mińskim, nowodworskim oraz piaseczyńskim. Jednak w tzw. „obwarzanku” warszawskim dopiero od 1 stycznia 2028 roku.

Czy są jakieś wyjątki od zakazu palenia węglem?

Owszem, w ramach znowelizowanej uchwały antysmogowej wprowadzony został wyjątek od zakazu palenia węglem. Osoby, które do czasu 31 grudnia 2021 roku zainstalowali kotły oraz kominki, które spełniają wymogi ekoprojektu, będą mogły palić w nich stałymi paliwami aż do końca ich żywotności.

Program „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Warto również wspomnieć, że równolegle ze znowelizowaniem uchwały antysmogowej, także radni sejmiku przyznali dofinansowanie dla lokalnych samorządów mazowieckich, a to w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Program ten to 9 mln zł przeznaczone na 178 projektów, a 36 z nich dotyczyć ma przestrzegania zapisów tej uchwały antysmogowej. Wśród innych projektów warto wymienić m.in.: budowę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, a także czyszczenie ulic na mokro oraz akcje informacyjne i edukacyjne.

Jaka jest podstawa prawna dla uchwały antysmogowej?

Art. 96 Prawa ochrony środowiska to podstawa prawna dla wszelkich uchwał antysmogowych. Ten przepis wprowadza różne ograniczenia czy też zakazy np. w zakresie eksploatacji instalacji, gdzie dochodzi do spalania paliw. Sejmik wojewódzki na tej podstawie może, na drodze uchwały, wprowadzić ograniczenia albo zakazy, aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie mieszkańców lub na środowisko. To dotyczy eksploatacji instalacji, polegających na spalaniu paliw. W tym postępowaniu, a którego przedmiot stanowi opracowanie uchwały antysmogowej, są stosowane przepisy działu III rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, a także udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także o ocenach oddziaływania na środowisko.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
87 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *