fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Świadectwo Efektywności Energetycznej, czyli Biały Certyfikat

• Zakładki: 33


Jeśli planujesz inwestycję modernizacyjną, sprawdź, czy nie możesz ubiegać się o Białe Certyfikaty. Świadectwa Efektywności Energetycznej to formalna nazwa dla Białych Certyfikatów. Są potwierdzeniem, że firma poczyniła kroki, by poprawić efektywność energetyczną. 

Im większe planowane oszczędności energii, tym większe dofinansowanie można otrzymać.

Białe Certyfikaty – czym są i jakie korzyści dają przedsiębiorstwom

O Świadectwa Efektywności Energetycznej należy się ubiegać jeszcze przed przeprowadzeniem inwestycji w przedsiębiorstwie, która ma na celu zmniejszenie zużycia energii. Jeszcze kilka lat temu o Białe Certyfikaty można było ubiegać się w ramach przetargu – wygrywali go ci, którzy wykazali najlepsze efekty w zakresie oszczędności energii. Nowe regulacje wprowadziły korzystne zmiany – teraz wystarczy jedynie złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE)!

System Białych Certyfikatów zainicjowano, aby przyspieszyć inwestycje modernizacyjne, które mają wspomóc ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej. Białe Certyfikaty wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Stanowią prawa majątkowe i mają wartość pieniężną. Firmy sprzedające energię mają obowiązek je kupować, inaczej poniosą wysokie tzw. „opłaty zastępcze”. Dlatego właśnie po otrzymaniu Białych Certyfikatów można je bez trudu sprzedać. Aby móc otrzymać Świadectwa Efektywności Energetycznej, należy najpierw przeprowadzić Audyt Efektywności Energetycznej oraz dostarczyć całą niezbędną dokumentację do Prezesa URE.

Warto zainteresować się pozyskaniem Białych Certyfikatów, ponieważ:

 • zapewniają średnio 30% zwrotu z przeprowadzonej inwestycji,
 • ich wartość na giełdzie rośnie co roku o 5%,
 • gwarantują roczne oszczędności o wartości minimum 10 toe (420GJ/116MWh), czyli 116,3 MWh, co w przeliczeniu na złotówki daje co najmniej 19 140 zł,
 • dzięki konieczności przeprowadzenia audytu dowiesz się, jakie oszczędności w zakresie zużycia energii można uzyskać i jakie technologie warto wdrożyć,
 • nie tylko firmy, ale i środowisko zyskuje na energooszczędnych rozwiązaniach, a co za tym idzie, wizerunek przedsiębiorstwa, które je otrzymało.

Podstawa prawna do ubiegania się o Biały Certyfikat

Pozyskiwanie Świadectw Efektywności Energetycznej reguluje ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Jest ona efektem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. Wymagany Audyt Efektywności Energetycznej, niezbędny do ubiegania się o Białe Certyfikaty, określa natomiast Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Za co można otrzymać Białe Certyfikaty w 2022 roku?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej do rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii należą m.in.:

 1. modernizacja i automatyzacja procesów zarówno technologicznych, jak i produkcyjnych (może to być np. wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych lub przebudowa linii produkcyjnych),
 2. termomodernizacja (czyli ocieplenie budynku, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji),
 3. modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów, pieców i ciągów technologicznych,
 4. modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych,
 5. wymiana lub modernizacja oświetlenia,
 6. instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
 7. technologia odzysku energii (ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem i dostarczaniem energii),
 8. wdrożenie systemów zarządzania energią w celu ograniczenia strat.

Kto może pozyskać Białe Certyfikaty od URE?

To dotacja dla przedsiębiorstw, które chcą poprawić wydajność energetyczną. Każda firma, która dzięki planowanym inwestycjom zamierza zmniejszyć zużycie energii o minimum 10 toe w ciągu roku, w tym:

 • energii elektrycznej,
 • gazu,
 • energii cieplnej,
 • pozostałych mediów,

może ubiegać się o Świadectwa Efektywności Energetycznej. Aby móc pozyskać Białe Certyfikaty, można zaplanować jedno, a nawet kilka przedsięwzięć, jednakże – jak przewiduje prawo – muszą to być prace modernizacyjne tego samego rodzaju, mogą być jednak przeprowadzone w wielu miejscach naraz, np. wymiana stolarki okiennej w kilku budynkach firmy położonych na innym terenie.

Cena Białych Certyfikatów w 2022 roku, zapotrzebowanie na rynku i obrót nimi na giełdzie TGE

Wartość Białych Certyfikatów rośnie systematycznie o określoną wartość, co reguluje odpowiednia ustawa – jest to 5% poprzedniej wartości w skali roku. Obecnie opłata zastępcza za 1 toe w 2022 roku wynosi 1914 zł. W 2023 roku będzie wynosić już 2010 zł. Aby móc się ubiegać o Świadectwa Efektywności Energetycznej, należy zaplanować inwestycję, która zapewni oszczędność minimum 10 toe, a więc 116, 3 MWh energii. Oznacza to, że Twoja firma może otrzymać Białe Certyfikaty o wartości co najmniej 19 140 zł!

W związku z wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej spółki energetyczne – czyli sprzedające energię – są zobowiązane do dostarczania w każdej megawatogodzinie 1,5% tzw. białej energii. Same nie są w stanie jej zapewnić na wymaganym poziomie. Jeśli jednak tej energii nie dostarczą, poniosą znacznie większe koszty w ramach opłaty zastępczej, przewyższającej wartość Świadectw Efektywności Energetycznej. Dlatego chętnie kupują je na Towarowej Giełdzie Energii.

Roczne zapotrzebowanie na Białe Certyfikaty jest dziś duże, a ich cena rośnie – szacuje się, że łącznie warte są już ok. 500 000 toe rocznie. Po przeliczeniu wartości 1 toe na złotówki, wychodzi ok. 1 miliard złotych. I tak co roku!1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh
1 toe = 41,868 GJ
1 toe = 1914 zł

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
66 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *