fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – ile kosztuje montaż i eksploatacja

• Zakładki: 32


W Polsce problem braku kanalizacji jest wciąż otwarty. Dotyczy to przede wszystkim terenów wiejskich oraz podmiejskich. W takiej sytuacji mieszkańcy we własnym zakresie muszą radzić sobie z wytwarzanymi ściekami. Jeszcze niedawno najpopularniejszym rozwiązaniem było odprowadzenie ścieków do szamba.

W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. W głównej mierze przyczyniają się do tego niższe koszty eksploatacji oczyszczalni w porównaniu do szamba. Dlatego przy wyborze oczyszczalnia czy szambo, każdy inwestor powinien pamiętać, że jest to inwestycja wieloletnia i należy uwzględnić koszty użytkowania.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków koszty eksploatacji

Każdy użytkownik szamba wie jak kosztowne jest jego opróżnianie. Ponadto przepisy obligują do posiadania umowy z firmą  upoważnioną do wywozu tego rodzaju nieczystości, a uprawniony organ ma prawo żądać okazania rachunków za opróżnianie szamba. Szacuje się, że roczny koszt użytkowania szamba przez czteroosobową rodzinę wynosi około 3000 zł. Ponadto użytkowanie zbiorników bezodpływowych wiąże się z koniecznością cyklicznego dodawania biopreparatów w celu uniknięcia powstawania nieprzyjemnych zapachów towarzyszących procesom beztlenowym.  Zdecydowanie  tańszą w eksploatacji alternatywą dla szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Budowa przydomowej oczyszczalnia ścieków wiąże się z jednorazowym, znacznym kosztem inwestycji. Szacuje się, że montaż biologicznej oczyszczalni ścieków dla 5 osobowej rodziny to wydatek rzędu od 10 do nawet 20 tysięcy złotych. Wszystko zależy na jakie urządzenie zdecydujemy się oraz jakie warunki terenowe posiadamy na działce. Jednak eksploatacja oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie tańsza. Każda biologiczna oczyszczalnia ścieków wymaga napowietrzania z czym wiąże się praca dmuchawy. Jednak ze względu na małą moc poboru prądu jest to niewielki koszt wynoszący około 12-17 zł miesięcznie. Osad nadmierny z oczyszczalni wybieramy raz do roku. Szacuje się, że roczny koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni wynosi 250-300 zł.  Ponadto na rynku dostępne są oczyszczalnie niewymagające stosowania biopreparatów i kosztownych serwisów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – cena

Jako że istnieją różne rodzaje biologicznych oczyszczalni ścieków, możliwych do zbudowania na przydomowej posesji, trzeba liczyć się z tym, że również ich ceny mogą się od siebie sporo różnić. Podstawowa różnica dotyczyć będzie wyboru pomiędzy oczyszczalnią z drenażem rozsączającym, a taką, w której wykorzystany będzie bioreaktor lub złoże biologiczne.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia z drenażem rozsączającym?

Oczywiście najtańsza jest zawsze wersja najmniej skomplikowana, nie wymagająca instalacji zaawansowanych technologicznie urządzeń. W tym przypadku będzie to oczyszczalnia ścieków z drenażem. Licząc, że będziemy potrzebowali osadnik, studzienkę rozdzielającą i drenaż z kominkami, to za najtańszy wariant (z jednokomorowym osadnikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 2m3 z drenażem o długości około 24 metrów) będziemy musieli zapłacić ok. 3 tys. złotych.

Jest to cena bez kosztów montażu, a więc również bez żwiru. W standardowych warunkach realizacji projektu, według typowych rozwiązań technologicznych, za montaż oczyszczalni będziemy musieli zapłacić ok. 2-3 tys. Koszt żwiru użytego do stworzenia drenażu to dodatkowo ok. 1 tys. złotych. Warto pamiętać, że trudne warunki na działce mogą wymagać dodatkowego nakładu środków.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ze złożem biologicznym?

W przypadku oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym potrzebny będzie zbiornik dwukomorowy (osadnik wstępny i złoże biologiczne). Trzeba się tu liczyć z wydatkiem od 6,5 tys. do nawet 12 tys. złotych. Znaczenie ma pojemność zbiorników. Jeżeli weźmiemy pod uwagę bioreaktor, ceny zaczynają się od 7 tys. a kończą około 20 tys. złotych.

W obu przypadkach warto przemyśleć wielkość zbiorników takiego urządzenia. Przy domu mieszkalnym, zamieszkanym przez 4-5 osób, zwykle wystarczające są zbiorniki mniejsze, a więc te mieszczące się w niższych przedziałach cenowych. Koszt montażu w obu przypadkach będzie podobny jak przy oczyszczalni ścieków z drenażem rosączającym, lub być może troszkę niższy, ponieważ nie trzeba kopać dodatkowych dołów pod układ drenażowy. Nie potrzeba również żwiru.

Oczyszczalnia czy szambo – co wybrać?

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mimo iż kilkakrotnie wyższy od szamba zwraca się po około 3 latach eksploatacji.  Dodatkowo z racji, że jest to rozwiązanie proekologiczne istnieje możliwość otrzymania dofinansowania. Powyższe argumenty zdecydowanie przemawiają za wyborem przydomowej oczyszczalni ścieków. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję należy dowiedzieć, czy plan zagospodarowania przestrzennego lub lokalne regulacje prawne nie zakazują montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę kanalizacji, mieszkańcy zobligowani są do montażu szamba, a w późniejszym czasie podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Niejednokrotnie czynnikiem ograniczającym budowę przydomowej oczyszczalni są warunki terenowe. Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie wymaganej przepisami odległości 1,5 m od drenażu czy dna studni chłonnej.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
20 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *