fbpx
Ciekawe rozwiązania

Program Mój Elektryk – czyli dofinansowanie do aut elektrycznych w 2022 roku

• Zakładki: 85


Coraz więcej Polaków z każdym rokiem deklaruje chęć posiadania samochodu elektrycznego. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w wielu przypadkach, główną – wręcz najważniejszą przeszkodą, która stoi na drodze do zrealizowanie tych planów jest bardzo wysoka cena elektryków.

Lecz na całe szczęście, już od lipca roku 2021 osoby, które są zainteresowane zakupem pojazdów elektrycznych, mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania dostępnego w ramach rządowego programu nazwanego “Mój elektryk”. Podpowiadamy, ile wynosi taka dotacja, a także kto może z niej skorzystać oraz do kiedy można się o nią ubiegać.

Program Mój Elektryk – jakie są założenia programu?

Niestety pomimo wielu korzyści, które płyną z posiadania auta elektrycznego, największą jego wadą wciąż pozostaje wysoka cena. Ta przekracza w zdecydowanej większości przypadków możliwości finansowe osób, które na poważnie myślą o takiej inwestycji. Lecz udogodnieniem jest w tym przypadku nowa odsłona programu dopłat do samochodów elektrycznych – Mój Elektryk. Ten nowy typ dofinansowania do aut elektrycznych przewiduje maksymalną wartość samochodu, na który można uzyskać rządowe wsparcie w wysokości 225.000 zł.

Mój Elektryk jest nową odsłoną programu dopłat do zakupu albo leasingu aut elektrycznych prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród najważniejszych cech programu Mój Elektryk wymienia się:

 • wyższe dofinansowanie w przypadku uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny;
 • wsparcie dla firm oraz organizacji, a także dopłaty do leasingu pojazdu;
 • rozszerzenie w porównaniu do wcześniejszej edycji katalogu pojazdów, na które można otrzymać wsparcie.

Najważniejszym celem programu Mój Elektryk jest natomiast uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, co ma wspomóc dofinansowanie przedsięwzięć, polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, co z kolei wiąże się z ułatwieniem zakupu lub/oraz leasingu pojazdów zeroemisyjnych głównie zwykłym kierowcom.

Dla kogo został przewidziany program Mój Elektryk?

Warto zaznaczyć, iż program Mój elektryk skierowany jest do wszystkich kategorii odbiorców, z dotacji tej mogą skorzystać osoby fizyczne, a w późniejszym czasie możliwość taką będą mieć też przedsiębiorcy, samorządy oraz inne instytucje. Dopłatę do samochodu elektrycznego w ramach tego programu może uzyskać każda osoba fizyczna, która zadeklaruje, iż w przeciągu 2 lat od nabycia pojazdu, nie sprzeda go, ani nie będzie wykorzystywać tego pojazdu w ramach działalności gospodarczej – co oznacza, że nie wprowadzi go do ewidencji środków trwałych.

Mój Elektryk jest programem, w którym przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu fabrycznie nowego, zeroemisyjnego kategorii: M1; M2; M3; N1; L1e; L2e; L3e; L4e; L5e; L6e oraz L7e. Należy jednak pamiętać, że osoby fizyczne mogą się starać o dotację do pojazdu kat. M1, którego koszt nie przekracza 225.000 brutto (choć to ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Dofinansowaniem takim są objęte samochody, które:

 • są zasilane tylko i wyłącznie energią elektryczną wytwarzaną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;
 • wykorzystują do napędu jedynie energię elektryczną, która jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

W przypadku osób fizycznych, dofinansowanie w ramach programu Mój Elektryk jest udzielane w formie dotacji bezzwrotnej. Co istotne, program uwzględnia również leasing samochodów elektrycznych, a w ramach tego świadczenia o dotacje z puli mogą ubiegać się banki udzielające kredytowania na ten rodzaj pojazdu.

Przyznanie dofinansowania w ramach programu Mój elektryk zależy od zgodności złożonych przez beneficjentów wniosków pod względem zgodności z zasadami oraz warunkami programu. By uzyskać dopłatę do samochodu elektrycznego, należy spełniać kryteria, które określone są w programie priorytetowym oraz regulaminie naboru. Konieczne jest więc:

 • zakupienie albo wzięcie w leasing nowego auta elektrycznego, którego cena nie może przekraczać określonej w programie ceny maksymalnej;
 • w sytuacji zakupu zarejestrowanie zeroemisyjnego pojazdu na terytorium Polski, a także ubezpieczenie go oraz zobowiązanie się do tego, iż nie pozbędzie się go przez 2 lata od uzyskania dotacji.

Pojazd, na który chcemy uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu, musi być w pełni elektryczny. W związku z tym hybrydy oraz hybrydy plug-in nie są w ogóle brane pod uwagę. Warto nadmienić, iż dotyczy to też rowerów elektrycznie wspomaganych. Uwzględniane są natomiast elektryczne motocykle. Ich właściciele mogą ubiegać się o 4000 zł dopłaty.

Ile dopłaty można otrzymać w ramach programu Mój elektryk?

Środki, które są przeznaczone na finansowanie projektu Mój Elektryk w 50 procentach pochodzą z programu unijnego, a w pozostałej części z podatku paliwowego. W przypadku osób fizycznych podział dofinansowania:

 • bez Karty Dużej Rodziny dopłata wynosi do 18750 zł, a maksymalny koszt pojazdu może wynieść 225.000 zł;
 • z Kartą Dużej Rodziny dopłata może wynieść do 27000 zł, i nie ma tu limitu ceny samochodu elektrycznego.

Osoby fizyczne mogą ubiegać o dofinansowanie do zakupu więcej niż jednego samochodu. W puli tego programu znalazło się 500 mln złotych, w ramach których:

 • 100 mln zł zostało przeznaczone na dodatki do sfinansowania zakupu samochodów elektrycznych bezpośrednio przez rodziny, szacuje się iż pieniądze wystarczą na zakup około 5500 pojazdów elektrycznych, przy czym po ich wyczerpaniu ministerstwo oraz NFOŚIGW rozważają zwiększenie tej puli;
 • kolejne 400 mln zł trafia na dofinansowania dla przedsiębiorstw, które mają być realizowane w postaci leasingu.

Do kiedy możliwe są dopłaty do samochodów elektrycznych?

Na czas trwania programu Mój Elektryk zostały przewidziane lata od 2021 do 2025. Wnioski o to dofinansowanie są przyjmowane już od 12 lipca 2021 roku albo do wyczerpania środków, albo do 31 grudnia 2025 roku. Natomiast wszystkie te pieniądze mają być wypłacone do końca czerwca 2026 roku. Cały ten proces przyznawania tych dotacji ma być prowadzony online.

Pogram Mój Elektryk dla firm

Klienci instytucjonalni odpowiadają obecnie za około 70-80 procent sprzedaży wszystkich nowych samochodów, a większość tych zakupów finansowana jest w formie leasingu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż już od 22 listopada 2021 roku, także przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach programu Mój Elektryk. Pod pewnymi względami zasady są tu podobne jak w przypadku klientów indywidualnych:

 • 18750 zł w przypadku przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu;
 • 27000 zł w przypadku przedsiębiorców, którzy zadeklarują podwyższony przebieg.

Natomiast, jeśli chodzi o samochody dostawcze, kwoty te wynoszą:

 • 50000 zł w przypadku przedsiębiorców, którzy nie deklarują podwyższonego przebiegu;
 • 70000 zł w przypadku przedsiębiorców, którzy deklarują podwyższony przebieg.

Takie samo dofinansowanie z Mojego Elektryka, jak każdy inny przedsiębiorca mogą również dostać osoby prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Maksymalnie w przypadku zakupu:

 • pojazdu kat. M1 będzie to to 27000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km);
 • pojazdu kategorii N1 – 70000 zł (ale nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych);
 • pojazdu kategorii L1e-L7e od 4000 zł.

Otwiera to długą listę potencjalnych beneficjentów, którzy mogą wspierać elektromobilność korzystając z uslug firm leasingowych. Z programu dopłat do samochodów elektrycznych w leasingu lub wynajmie długoterminowym mogą m.in. skorzystać:

 • osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,
 • instytuty badawcze.

Gdzie składać wniosek?

Głównym założeniem było to, aby wnioskowanie do NFOŚiGW o dofinansowanie samochodu elektrycznego było bardzo proste. Tak więc cały proces przyznawania dotacji w ramach programu Mój Elektryk jest prowadzony online, przy minimum formalności. Aby uzyskać dotację wystarczy jedynie po zakupie samochodu elektrycznego wypełnić prosty wniosek elektroniczny, który składa się bezpośrednio do NFOŚiGW. Ważne jest jednak, aby dołączyć do niego skany kilku niezbędnych dokumentów, musi on być również podpisany podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Natomiast w przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie firmie leasingowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wnioskodawcy mogą dostosować proces aplikowania o dotację do samochodu elektrycznego do swoich potrzeb. Po zaś pozytywnej weryfikacji ze strony firmy, będzie można podpisać umowę o leasing i umowę dotacji, a wypłata środków nastąpi po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego online wniosku o dofinansowanie samochodu elektrycznego w ramach programu Mój Elektryk dołączyć należy:

 • wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj jego napędu;
 • skan/skany faktur zakupu nowego samochodu (wraz z fakturami zaliczkowymi);
 • pełny skan Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy);
 • pełny skan dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel figuruje wnioskodawca;
 • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia;
 • pełny skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek
 • zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty;
 • oświadczenie wnioskodawcy/beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy);
 • oświadczenia dla NFOŚiGW;
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dotację oraz zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych (wtedy gdy wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu).

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1209 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *