fbpx
Ogrzewanie i klimatyzacja

Pompa ciepła – jak wpływa na środowisko?

• Zakładki: 7


Potrzebujesz taniego w eksploatacji urządzenia grzewczego, które zapewnia wysoki komfort termiczny, bezobsługowość i czystą eksploatację? Postaw na pompę ciepła i sprawdź, czy słusznie jest uznawana za ekologiczne rozwiązanie w zakresie ogrzewania budynków mieszkalnych i/lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Praca pompy ciepła a zanieczyszczenie powietrza – ryzyko

Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, tzw. OZE. W praktyce oznacza to, że pozyskują one energię wyłącznie z otoczenia, czyli powietrza, gruntu lub wód gruntowych albo powierzchniowych, a proces przetworzenia tej energii na ciepło użytkowe nie wiąże się z emisją substancji szkodliwych i spalin. Czy w związku z takim sposobem działania pomp ciepła istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza? 

Pompa ciepła w aż 75% działa w oparciu o zasoby naturalne, tj. odnawialne źródła energii (OZE), zaś energię pochodzącą z elektrowni (tzw. energię napędową) wykorzystuje w zaledwie 25%. Mimo że praca pompy ciepła nie wiąże się z emisją spalin i substancji szkodliwych w miejscu instalacji urządzenia, to praca elektrowni, w której prąd w wytwarzany jest w dużej części ze spalania węgla, już tak. 

Pompa ciepła – sposób na walkę z niską emisją substancji szkodliwych

Wykorzystywanie przez pompę ciepła energii pochodzącej z elektrowni nie oznacza konieczności rezygnacji z inwestycji we własnym gospodarstwie. Przeciwnie – montaż tego rodzaju urządzenia grzewczego został uznany za jeden z bardziej skutecznych sposobów na walkę z niską emisją gazów cieplarnianych, substancji szkodliwych i pyłów (tj. emisją  na małej wysokości). Korzystając z oferty przygotowanej przez TAURON, możesz zredukować udział energii elektrycznej, pochodzącej z elektrowni w pracy urządzenia, decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika jest bowiem jedną z najbardziej ekologicznych, obecnie znanych metod produkcji energii elektrycznej. Zastosowanie jej oznacza, że 25% energii, dotychczas pobieranej z elektrowni zostanie w całości zastąpione energią pozyskaną w sposób naturalny. Co ważne, takie rozwiązanie znacznie obniży koszty eksploatacji budynku i wesprze niezależność energetyczną jego właścicieli. 

Czy pompa ciepła jest ekologiczna?

Pompa ciepła bez wątpienia należy do grupy ekologicznych urządzeń grzewczych. Instalacja pompy ciepła wspiera walkę z niską emisją szkodliwych substancji, gazów cieplarnianych i pyłów i może współpracować z instalacją fotowoltaiczną. 

O minimalnym wpływie pompy ciepła na zanieczyszczenie środowiska naturalnego decyduje również wysoki współczynnik wydajności COP, który wskazuje ile energii pompa ciepła pobiera z sieci, a ile oddaje. W przypadku pomp ciepła rekomendowanych przez TAURON stosunek energii pobranej do oddanej może wynosić nawet 1:6. 

Co ważne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł, znaczna część ciepła przekazywanego przez pompę ciepła pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Więcej informacji o pompie ciepła znajdziesz pod adresem: https://www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/ogrzewanie/pompa-ciepla, informacje dotyczące fotowoltaiki: https://www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/fotowoltaika

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
13 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.