fbpx
Różne

Odszkodowanie za szkodę majątkową

• Zakładki: 32


Jedną z tych sytuacji, kiedy przydaje się pomoc kancelarii, jest roszczenie o odszkodowanie za szkodę majątkową. Poszkodowany ma w tej sytuacji kilka opcji. Może ubiegać się o pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego bądź wypadku lub celowego działania osoby trzeciej. Drugą możliwością jest odszkodowanie za utratę potencjalnego zysku.

Odszkodowanie za szkodę majątkową i rzeczową – kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą?

Szkoda majątkowa lub rzeczowa może polegać na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dobra materialnego. Jej przyczyną mogą być na przykład pożar, zalanie, kradzież. Szkoda powstać może na skutek nieszczęśliwego wypadku, ale również zdarzenia losowego czy nawet celowego działania osoby trzeciej. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą? Jeśli właściciel mienia wykupił polisę ubezpieczeniową, odpowiedzialność leży po stronie ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za szkodę majątkową brzmi jak rozsądna rekompensata, często jednak występują problemy z jego uzyskaniem. Bywa, że umowa z ubezpieczycielem nie jest dla ubezpieczonego korzystna lub, że towarzystwo ubezpieczeniowe próbuje zaniżać kwotę odszkodowania. Nawet niewielki brak w dokumentacji może być przyczyną mnożenia przez ubezpieczonym przeszkód. Dlatego też tak przydatna może być pomoc kancelarii odszkodowawczej.

Wycena szkody

O co można ubiegać się w związku z powstałą szkodą? Poszkodowany mógł ponieść straty w wyniku zdarzenia lub działania osoby trzeciej, ale też potencjalnie traci zysk (jeśli na przykład uszkodzony został samochód, który był niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej). Trudno więc określić czasem jednoznacznie wartość szkody. Dlatego też, do wyceny powołuje się rzeczoznawców.

Rzetelna wycena powinna obejmować realne ceny rynkowe i skutkować stworzeniem dokładnego i szczegółowego kosztorysu.

Sposób naprawienia szkody

Ubezpieczyciel ma dwa sposoby naprawy szkody. Może załatwić sprawę gotówkowo lub bezgotówkowo. Bezgotówkowa likwidacja szkody będzie polegać na przywróceniu do stanu poprzedniego (czyli na przykład na naprawie uszkodzonego samochodu). Gotówkowa likwidacja to po prostu wypłacenie kwoty odzwierciedlającej wysokość utraconego czy zniszczonego mienia. Może być to ryzykowne, ponieważ ubezpieczyciele często zaniżają tę kwotę.

Jak w takiej sytuacji może przedstawiać się pomoc prawna? Profesjonalista zajmie się weryfikacją umowy – polisy, pomoże też skompletować dokumenty. Zajmie się uzyskaniem rzetelnej opinii rzeczoznawcy i ustali winnego szkody. Następnie pomoże w ustaleniu kwoty roszczenia, wyrównaniu jej, jeśli ubezpieczyciel ją zaniżył oraz w rozliczeniu samej szkody. Sposób naprawienia szkody warto przemyśleć. Jeśli na przykład nie zależy nam na naprawieniu uszkodzonego mienia i wolelibyśmy kupić nowy przedmiot, lepszą metodą będzie gotówkowa likwidacja szkody. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Kancelaria Odszkodowawcza AE

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
20 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *