fbpx
Ekologia OZE

Mam instalację fotowoltaiczną, ale zmieniam miejsce zamieszkania. Czy mogę ją zabrać ze sobą?

• Zakładki: 32


W wielu przypadkach osoby, które posiadają w swoim gospodarstwie domowym instalację fotowoltaiczną planują budowę nowego domu lub przeprowadzkę. Co w takim przypadku mogą zrobić ze swoją instalacją PV? Czy mogą ją zabrać ze sobą do nowego lokum? Tak.

Wyjaśniamy jak wygląda sprawa przeprowadzki w przypadku, gdy chcemy zabrać ze sobą mikroinstalację fotowoltaiczną. Jeśli chodzi o stronę prawną, nie ma żadnych przeciwwskazań do przeniesienia domowej instalacji PV w nowe miejsce. Jednak pozostaje pytanie dotyczące opłacalności przeprowadzki wraz z instalacją fotowoltaiczną – czy parametry mikroinstalacji PV, które zaspokajały zapotrzebowanie na prąd w dotychczasowym miejscu, zaspokoją je również w nowym domu? Jeśli nie, konieczne będzie uzupełnienie takiej instalacji o panele, które pozwolą na niezależność energetyczną w nowym miejscu.

Przeprowadzka z instalacją PV – jak to wygląda od strony prawnej?

Mikroinstalacją fotowoltaiczną nazywamy własne, odnawialne źródło energii, oparte na modułach PV, którego moc nie przekracza 50 kWp. Jak już firma zajmująca się montażem takich instalacji (np. Stlio Energy) dokonała wszystkich procedur instalacyjnych i domowa mikroinstalacja jest gotowa do użytkowania należy w ciągu maksymalnie 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji wysłać do miejscowego operatora zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Jak już operator dokona pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zainstaluje on konieczne urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe, które będą mierzyć zarówno energię pobraną z sieci, jak i tę, która będzie oddawana do niej przez prosumenta – licznik dwukierunkowy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że instalacja fotowoltaiczna oraz licznik dwukierunkowy są przypisane do konkretnej osoby, a nie do budynku. Oznacza to, że można się przeprowadzić do nowego razem z dotychczasową instalacją fotowoltaiczną.

By przenieść swoją starą instalację do nowego lokum, należy w pierwszej kolejności rozwiązać umowę kompleksową albo wysłać zgłoszenie o aktualizacji danych w zakresie mikroinstalacj, a następnie wypisać ją z dotychczasowego miejsca użytkowania. Natomiast w nowej lokalizacji, już po przeniesieniu mirkroinstalacji, należy na nowo wykonać niezbędne pomiary, następnie zgłosić instalację do sieci energetycznej na odpowiedni punkt poboru energii, czyli na numer licznika, który będzie zgodny z nowym adresem.

Przeprowadzka z instalacją PV – jak to wygląda od strony praktycznej?

Przeniesienie domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozpocząć należy od jej demontażu przez specjalistyczną firmę, która zajmuje się montażem takich instalacji. Kolejny etap przenosin to montaż w nowym miejscu. Pamiętać należy jednak, że wiąże się to z pewnymi kosztami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku montażu nowej mikroinstalacji PV. Przeniesienie instalacji PV, a zwłaszcza jej ściągnięcie z dachu wiązać się może z ryzykiem jej uszkodzenia.

Co zrobić, jeśli przeprowadzka z mikroinstalacją PV się nie opłaca?

W związku z możliwością uszkodzenia paneli PV, a także w sytuacjach, gdy dotychczasowa instalacja może nie zaspokoić zapotrzebowania na energię elektryczną w nowym miejscu, może się jednak okazać przeprowadzka wraz mikroinstalacją jest nieopłacalna. Co wtedy? Jeśli chcemy w nowym miejscu również korzystać z energii słonecznej powinniśmy:

  • sprzedać dom z mikroinstalacją fotowoltaiczną w wyższej cenie i potraktować ją jako dodatkowy walor domu, który podniesie jego cenę,
  • zamontować nową mikroinstalację PV w domu, do którego się przeprowadzamy.

W związku z tym, można zaryzykować stwierdzenie, że nie opłaca się przenosić instalacji fotowoltaicznej. Lepiej sprzedać budynek po wyższej cenie z dodatkowym “bonusem” w postaci instalacji. Jeżeli z jakichś względów, posiadacz instalacji fotowoltaicznej chciałby ją jednak przenieść – ma prawo to zrobić.

Co powinien zrobić nowy właściciel domu?

Kolejnym często zadawanym pytaniem jest to, które dotyczy nowego właściciela budynku, z którego zdjęta została instalacja PV? W takim przypadku nowy właściciel:

  • podpisuje umowę jako konsument energii na swoje dane – w sytuacji, gdy nie chce korzystać z instalacji PV, zamontowany licznik dwukierunkowy pomimo, że jest przypisany do osoby, należy do dystrybutora i może np. zostać sparametryzowany na ustawienia jednokierunkowe,
  • jeśli chce zainstalować panele PV – powinien to zgłosić do lokalnego operatora i postępować analogicznie, jak zostało to opisane wcześniej.

Zarówno pod względem prawnym, jak i technicznym nie ma żadnych przeciwwskazań odnośnie przenoszenia instalacji fotowoltaicznych ze sprzedawanego domu do nowego. Pozostaje jednak zawsze pytanie dotyczące opłacalności takiego rozwiązania. W wielu przypadkach korzystniej jest sprzedać dom z instalacją PV po wyższej cenie i montaż nowej instalacji w nowym lokum.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1806 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *