fbpx
Budowa domu

Kiedy można budować bez pozwolenia na budowę?

• Zakładki: 3


Budowa domu bez wymaganego pozwolenia ma obowiązywać w 2023. Pozwolenie na budowę nie będzie już potrzebne dla wszystkich domów jednorodzinnych, niezależnie od ich powierzchni. To duże zmiany w przepisach budowlanych.

Budowa domu bez pozwolenia 2023

Budowa domu bez pozwolenia ma być możliwa od 2023. Od kiedy dokładnie? Tego na razie nie wiadomo. Prace nad rozwiązaniem trwają, choć rząd zapewniał, że budowa domu bez pozwolenia będzie możliwa w I kwartale 2023. Tę dużą zmianę wprowadzi nowelizacja Prawa budowlanego – niektóre przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2023.

Zdaniem ustawodawców, budowa domu bez wymaganego pozwolenia uprości i przyspieszy proces inwestycyjno-budowlany, zmniejszy obciążenia po stronie inwestorów oraz organów administracji i nadzoru. Zniesienie pozwolenia na budowę dotyczy wszystkich domów jednorodzinnych niezależnie od metrażu. Jedynym ograniczeniem będzie wysokość budynku – maksymalnie dwie kondygnacje. Przypomnijmy, że do tej pory uproszczona procedura obowiązywała jedynie na domy do 70 m².

Zmiana Prawa budowlanego od 2023

Będzie to kolejna nowelizacja Prawa budowlanego. Na stronie Kancelarii prezesa RM czytamy, że projekt stanowi kolejny etap upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Zaznaczono, że podstawowym założeniem nowelizacji jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak też organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wg Ministerstwa rozwoju i technologii, które jest autorem projektu, ma rozwiązać kwestie:

  • dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70m²;
  • nadmiernego obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania;
  • nadmiernego wydłużenia postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);
  • nadmiernego formalizmu prawnego związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;
  • nadmiernego obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, np. w postaci wydawania decyzji czy przekazywania dokumentów w postaci papierowej pomiędzy tymi organami.

Jak ma wyglądać budowa domu bez pozwolenia w 2023?

Budowa domu według nowych przepisów przewiduje jedynie zgłoszenie na podstawie projektu, ale z obowiązkowym kierownikiem budowy i z bardzo uproszczoną procedurą odbioru. Ma ona polegać na tym, że to wyłącznie kierownik budowy potwierdzi możliwość oddania budynku do użytku i zamieszkania. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
9 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.