fbpx
Budowa domu

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu i kiedy nie jest ono potrzebne?

• Zakładki: 51


Mieszkańcy dużych miast coraz chętniej uciekają na ich obrzeża. Uciekamy nie tylko przed zgiełkiem miasta, ale także z dużych, wielorodzinnych bloków. Jednak decyzja o budowie domu musi być przemyślana – powinniśmy zdawać sobie sprawę nie tylko z kosztów, jakie nas czekają, ale także formalności, których na różnych etapach inwestycji będziemy musieli dopełnić. Zanim ruszymy z budową domu, będziemy musieli uzyskać pozwolenie na budowę domu lub zgłosić jego budowę. Dowiedz się, kiedy wystarczy zgłoszenie budowy, a kiedy i jak należy uzyskać zgodę na budowę domu.

Zgłoszenie budowy a zgoda na budowę domu

Każdy budynek, w tym również dom jednorodzinny, ma obszar oddziaływania, który obejmuje teren wokół samego budynku. Obszarem oddziaływania nazywamy ten obszar, w którym występują pewne ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu. Obszar oddziaływania zawsze wychodzi poza sam budynek, czasami wychodzi on również poza działkę, na której planujemy budowę. Każdy projekt domu musi zawierać określony przez architekta obszar oddziaływania – jeśli wykracza on poza działkę inwestora, potrzebna będzie zgoda na budowę domu.

Uzyskać ją będziemy musieli również, gdy nasza działka znajduje się na terenie objętym ochroną, a urząd będzie chciał przeprowadzić postępowanie środowiskowe. W pozostałych przypadkach inwestorzy mogą składać wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłosić budowę domu. Druga opcja wymaga od nas złożenia:

  • wniosku, w którym zgłaszamy budowę
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego
  • zaświadczenie poświadczające uprawnienia projektanta
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym będziemy się budować

W przypadku, gdy w naszym domu będziemy prowadzić dodatkową działalność – np. warsztat samochodowy – będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę. Ponadto urząd w nietypowych przypadkach może prosić nas o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Pozwolenie na budowę domu – jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Jeszcze przed kupnem działki należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Dzięki temu upewnimy się, że na działce będziemy mogli wybudować dom. W dalszej kolejności musimy zadbać o podłączenie mediów i projekt architektoniczny – ten wykonywany jest na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej, którą wykonuje geodeta. Ostatnim krokiem przed uzyskaniem zgody na pozwolenie domu jest przygotowanie dokumentów dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. ZUDP na ich podstawie określa odległości, jakie muszą być zachowane między budynkami, zjazdami i granicami działkami, a także określa szczegółowe warunki zabudowy, jeśli jest taka potrzeba.

Z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością, decyzją o warunkach zabudowy (jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), czterema egzemplarzami projektu domu, oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z prawem budowlanym, wypisem z rejestru gruntów dla swojej i sąsiednich działek oraz z warunkami technicznymi odbioru mediów składamy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu. Starosta ma 65 dni na wydanie decyzji (lub odmowy jej wydania), a pozwolenie na budowę domu ważne jest przez 3 lata.

Biuro projektowe Mr Aeroplan oferuje pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, które są niezbędne do uzyskania zgody na budowę domu. Jest to znaczne ułatwienie dla inwestora, który dopiero poznaje wszystkie przepisy dotyczące budowy domu.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
59 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *