fbpx
Budowa domu

Jak można poprawić efektywność energetyczną budynku?

• Zakładki: 10


Efektywność energetyczna odnosi się do kwestii zapewniania maksymalnego komfortu użytkowania budynku przy jednocześnie jak najniższym poziomie zużycia energii. Parametr ten jest ściśle powiązany ze stopniem ekologiczności obiektu.

Podwyższenie efektywności energetycznej wymaga ograniczenia zużycia energii przez obiekt budowlany. Sposobem na poprawę energooszczędności jest ograniczenie zjawiska przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku.

Czym jest efektywność energetyczna budynku?

Efektywność energetyczna budynku dotyczy stopnia przygotowania obiektu do zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania przy jednocześnie jak najniższym zużyciu zewnętrznej energii.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej wymaga zastosowania odpowiednich technologii budowlanych, do których zalicza się właściwy montaż okna, zastosowanie odpowiednio wydajnej izolacji termicznej przegród zewnętrznych oraz wykorzystanie źródeł ciepła, które nie emitują szkodliwych produktów spalania.

Jak można poprawić efektywność energetyczną domu?

Obecnie projektowane i wykonywane budynki odpowiadają standardom energooszczędności. Problematyczne pod względem energochłonności są starsze budynki, które powstały w latach 70. 80. i 90. XX wieku. Warto jednak pamiętać, że nawet kilkudziesięcioletnie obiekty mogą zostać przystosowane do aktualnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej.

Zwiększenie poziomu energooszczędności starego domu bezwzględnie wymaga docieplenia wszystkich zewnętrznych przegród obiektu oraz tych, które stykają się z pomieszczeniami, w których panuje niski poziom ciepłoty – np. nieogrzewanymi piwnicami. Konkretne rozwiązania, które należy zastosować w danym przypadku, zależą od funkcji przegrody oraz jej budowy.

Spora część kilkudziesięcioletnich budynków jest problematyczna pod względem izolacyjności fundamentów. Obiekty tego typu bardzo często nie mają odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej elementów posadowienia. Skutkiem tego są naprawdę znaczne straty ciepła z budynku. Nadmierne wychładzania przegrody oraz brak odcięcia od wilgoci prowadzi do przedostawania się mokrych cząstek do wnętrza budynku. Zjawisko to w szybkim tempie prowadzi do powstania silnego zawilgocenia, a w konsekwencji również zagrzybienia. Rozwiązaniem w przypadku stwierdzenia braków w izolacji fundamentów jest przede wszystkim ich osuszenie. Zapewnienie ochrony przed dostępem wody i wilgoci może wymagać w takim przypadku wykonania specjalistycznych prac polegających na podcięciu fundamentów, ich iniekcji lub odsypania i zaizolowania. W trakcie prac związanych z doprowadzeniem budynku do obowiązujących standardów energooszczędności nie można zapomnieć także o właściwym, tzn. ciepłym montażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej z wykorzystaniem piany zabezpieczającej cieplnie oraz folii chroniących termoizolację przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
11 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *