fbpx
Ekologia OZE

Green energia jest dzisiaj niekwestionowanym kierunkiem rozwoju ludzkości

• Zakładki: 35 • Komentarz: 1


Przyczyny rozwoju zielonych źródeł energii

Społeczeństwo XXI wieku jest społeczeństwem wysoce świadomym zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieograniczona konsumpcja zasobów naturalnych w celu zapewnienia wysokiego standardu życia. Firmy, które do tej pory nastawione były tylko na zysk i sprzedaż produktów bez uwzględnienia aspektów ochrony środowiska i jego zasobów, zmieniają swoje podejście i wspierają perspektywę, jaką niesie ze sobą green energia.  Rozwój technologii umożliwiających pozyskiwanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest dzisiaj koniecznością.

Wzrastająca wciąż konsumpcja energii oraz rabunkowa wprost eksploatacja ziemskich zasobów paliw kopalnych stanowiących podstawowe źródło energetyczne spowodowała, że ludzkość stanęła na skraju katastrofy klimatycznej. Silny rozwój przemysłu spowodował wzrost zanieczyszczeń powietrza, gleby oraz wód. Gospodarka, która w dużej mierze oparta była dotychczas na rolnictwie, przekształciła się w silnie zindustrializowaną gospodarkę, która konsumuje ogromne pokłady zasobów naturalnych.

Negatywne skutki, które są konsekwencją braku zrównoważonego rozwoju przemysłu oraz beztroskiego podejścia do ochrony środowiska spowodowały nieodwracalne zmiany na wielu płaszczyznach życia ludzkiego. Do tych niepożądanych efektów można zaliczyć:

  • negatywne zmiany w przyrodzie
  • zmiany klimatu
  • smog
  • rozwój nowych jednostek chorobowych
  • wyczerpujące się źródła nieodwracalnych zasobów naturalnych.

Powyższe obserwacje uświadomiły rządom światowym oraz ludziom konieczność poszukiwania innych źródeł energetycznych, które nie będą miały tak pejoratywnego wpływu na ekosystem, a jednocześnie zapewnią odpowiedni standard dotychczasowego życia oraz dalszy rozwój ludzkości.

Zielona energia – czym właściwie jest?

Green energia jest to termin, który wiąże się z przyjaznym dla środowiska pozyskiwaniem energii z naturalnych, odnawialnych źródeł. Termin naturalne źródła energii związany jest z nieograniczonymi zasobami energetycznymi, które są łatwo i szybko regenerowane. W zasadzie niezużywającym się źródłem energii jest:

  1. Energia słoneczna
  2. Energia wiatrowa
  3. Energia geotermalna
  4. Bioenergia
  5. Energia wodna.

Produkcja energii zielonej nie generuje dodatkowych produktów ubocznych i odpadów w postaci pyłów i dwutlenku węgla, które przyczyniają się do negatywnego zjawiska, jakim jest smog. Zaletą green energii jest także jej nieskończona w zasadzie ilość, nie ogranicza ona zasobów energetycznych dla dalszych pokoleń.

Rozwój technologii wykorzystujących źródła energetyczne odnawialne jest już bardzo zaawansowany w wielu państwach na świecie, co powoduje, że udział energii zielonej w całkowitym ich zapotrzebowaniu na energię jest znaczący i wciąż wzrasta.

comments icon1 komentarz
1 komentarze
25 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *