fbpx
Majsterkowanie i remonty

Gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania

• Zakładki: 25


W starym budownictwie, między innymi w większości bloków z wielkiej płyty oraz w kamienicach ogrzewanie wody użytkowej przy użyciu piecyków gazowych jest wciąż najpopularniejszym sposobem na uzyskanie ciepłej wody użytkowej. Korzystanie z gazowych podgrzewaczy wody jest znacznie tańsze niż używanie ich elektrycznych odpowiedników.

Starsze typy piecyków gazowych, posiadające otwartą komorę spalania, które wciąż jeszcze można dosyć często spotkać niosą ze sobą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Nowoczesne modele piecyków gazowych, które posiadają zamkniętą komorę spalania są znacznie bezpieczniejsze, gdyż dzięki swojej konstrukcji nie zagrażają zatruciu toksycznym tlenkiem węgla. W artykule tym poznamy co to jest gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania, jakie są jego właściwości, zastosowanie, budowa i rodzaje.

Gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania – istotne informacje

Zastosowanie piecyków gazowych z zamkniętą komorą spalania

W budynkach wielorodzinnych, zwłaszcza w starym budownictwie, do podgrzewania wody użytkowej, czyli produkcji c.w.u. bardzo często stosowane gazowe podgrzewacze wody, popularnie nazywane piecykami gazowymi. Najczęściej spotyka się możemy z gazowymi przepływowymi ogrzewaczami wody, zdecydowanie rzadziej spotykamy się z gazowymi pojemnościowymi podgrzewaczami wody.

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody może występować w dwóch rodzajach. Starszym rodzajem jest gazowy przepływowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania, jest to piecyk typu B. Nowocześniejszym i bezpieczniejszym rodzajem jest gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania, czyli piecyk typu C.

Właściwości i budowa piecyków gazowych z zamkniętą komorą spalania

Najważniejszą cechą, jaką charakteryzuje się gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania jest bezpieczeństwo. W odróżnieniu od piecyków gazowych z otwartą komorą spalania, posiadają one komorę spalania odseparowaną od pomieszczenia, w którym to urządzenie się znajduje. Dlatego, nawet jeśli w piecyku tym znajduje się tlenek węgla, który jest toksyczną i śmiertelną substancją, nie zagraża on użytkownikom. Dzięki temu gazowy ogrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania ma bardzo dobre opinie wśród użytkowników. Poza tym, dzięki doprowadzaniu powietrza potrzebnego do procesu spalania z zewnątrz, zostaje zlikwidowana możliwość spadku ilości tlenu w pomieszczeniu.

Tego typu gazowy ogrzewacz wody cechuje się zaawansowanymi technicznie rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Sprawiają one, że taki piecyk ma wysoką efektywność energetyczną, a także bardzo dobry komfort użytkowania. Wysoką sprawność energetyczną zapewniają temu urządzeniu sprawne wymienniki ciepła, a także wstępne podgrzewanie powietrza, które zachodzi w przewodzie powietrzno spalinowym. Przepływowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania ma niewielkie rozmiary, zwartą budowę, hermetyczną obudowę. Urządzenie to pracuje cicho. Podgrzewacze te są także wyposażone w automatykę. Dzięki temu możliwa jest płynna zmiana mocy tego urządzenia oraz regulacja temperatury wody.

Gazowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania posiadają różne układy zabezpieczające. Presostat to system, który rozpoznaje różnice w ciśnieniach poza wentylatorem, a następnie odcina dopływ gazu w sytuacji, gdy wykryje zakłócenia w odprowadzeniu spalin. Kolejnym zabezpieczeniem jest czujnik zbyt wysokiej temperatury wody. Piecyk gazowy z zamkniętą komorą spalania zaopatrzony jest także w odcięcie dopływu gazu w sytuacji, gdy przekroczony jest czas bezpieczeństwa. Dopływ gazu odcinany jest w przypadku, gdy płomień nie zapala się w ciągu wyznaczonego czasu od uruchomienia piecyka.

Gazowe podgrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania mogą produkować c.w.u. przy użyciu gazu ziemnego różnych rodzajów, jak i przy użyciu gazu płynnego. Wyposażone są one w wentylator i urządzenie służące do wywoływania do automatycznego zapłonu. Gazowe piecyki tego typu posiadają moce nominalne w przedziale od 19,5 kW do 24,4 kW. Warto zwrócić uwagę na to, iż są to dosyć duże wartości. Podgrzewacze gazowe z zamkniętą komorą podgrzewania dzielą się ze względu na sposób doprowadzania powietrza do spalania oraz odprowadzania spalin.

Rodzaje piecyków gazowych z zamkniętą komorą spalania

Możemy się spotkać z następującymi rodzajami piecyków gazowych z zamkniętą komorą spalania:

  • Typ C1 – tego typu piecyk podłączony jest przewodami do wyprowadzenia wiatrochronnego, który jest zamontowany poziomo w ścianie budynku lub na jego dachu, otwory przewodów mogą być współosiowe lub położone blisko siebie, wówczas warunki wpływu wiatru są podobne;
  • Typ C2 – taki typ piecyka z zamkniętą komorą spalania podłączony jest przewodami lub przy użyciu łącznika do wspólnego układu, który składa się z pojedynczego przewodu, przewodem tym jest doprowadzane powietrze do spalania oraz są odprowadzane spaliny;
  • Typ C3 – ogrzewacz wody tego typu podłączony jest przewodami do wyprowadzenia wiatrochronnego, który jest zamontowany pionowo, otwory przewodów mogą być współosiowe lub usytuowane blisko siebie, wtedy warunki wpływu wiatru są podobne;
  • Typ C4 – ten typ ogrzewacza podłączony jest przewodami lub przy pomocy łącznika do wspólnego układu, który składa się z przewodu służącego do doprowadzania powietrza do spalania oraz z przewodu służącego do odprowadzania spalin, otwory takiego układu wspólnego mogą być współosiowe lub położone niedaleko siebie, w takim ułożeniu warunki wpływu wiatru są podobne;
  • Typ C5 – tego typu gazowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania połączony jest oddzielnymi przewodami z dwoma wyprowadzeniami wiatrochronnymi, które umieszczone są w strefach charakteryzujących się różnym ciśnieniem;
  • Typ C6 – ogrzewacz tego typu przeznaczony jest do oddzielnego podłączenia przewodów doprowadzających powietrze potrzebne do spalania i wyprowadzających spaliny;
  • Typ C7 – tego typu ogrzewacz wody jest podłączony do przerywacza ciągu, który umieszczony jest na poddaszu za pomocą pionowych przewodów oraz do wtórnego przyłącza spalinowego; w takim piecyku gazowym powietrze służące do spalania pobierane jest z poddasza, natomiast spaliny odprowadzane są kominem.

Gazowe podgrzewacze wody wciąż cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników, zwłaszcza dzięki temu, że są tańszym rozwiązaniem od elektrycznych podgrzewaczy. Starsze modele piecyków gazowych z otwartą komorą spalania wiązały się z ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla. Dzięki nowoczesnej budowie nowe piecyki gazowe posiadające zamkniętą komorę spalania są bezpieczniejsze, gdyż spaliny powstające w wyniku spalania gazu odprowadzane są bezpośrednio poza budynek, w którym znajduje się urządzenie, a regulacja temperatury wody nie sprawia trudności.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
44 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *