fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Dofinansowanie na kolektory słoneczne w 2022 roku

• Zakładki: 42


O ile w sezonie grzewczym przygotowanie ciepłej wody nie stanowi większego problemu – wówczas odpowiedzialny jest za to kocioł ogrzewający budynek, o tyle już poza nim korzystanie z niego może być drogie i niewygodne. W obniżeniu tych kosztów pomocne mogą okazać się kolektory słoneczne, które są doskonałym sposobem nie tylko na ekonomiczny, ale i ekologiczny pobór energii.

Ponadto, aby obniżyć wydatki związane z tego rodzaju inwestycją, można skorzystać z różnych dostępnych form dofinansowania kolektorów słonecznych. Jaka jest ich wysokość i gdzie ich szukać?

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych – dla kogo?

Koszt kolektorów słonecznych można zmniejszyć decydując się na skorzystanie, z którejś z form dotacji do OZE. Co bowiem ważne, nadal dostępne są u nas różnego rodzaju dofinansowania do solarów zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców, z myślą, o których przygotowany został m.in. program Energia Plus (w jego ramach uzyskać można dofinansowanie na m.in.inwestycje w panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, małe elektrownie wodne czy kolektory słoneczne). Gospodarstwa domowe zaś mogą obecnie skorzystać z:

 • gminnych programów, które mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym również kolektorów słonecznych;
 • z najbardziej znanego i najdłużej funkcjonującego programu “Czyste Powietrze”, w ramach którego można ubiegać się o dotację w wysokości do 69 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania), uzyskane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła (w tym kolektory słoneczne), a także przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku;
 • ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji OZE (w tym kolektorów słonecznych) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kolektory słoneczne dofinansowanie 2022 – gdzie szukać?

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych można uzyskać wybierając jedną z poniższych opcji:

Dotacje na kolektory słoneczne w ramach gminnych programów

Na wsparcie w ramach gminnego, czy też miejskiego dofinansowania do instalacji wykorzystujących OZE (w tym dotacji na kolektory słoneczne) liczyć mogą również mieszkańcy wielu polskich miejscowości. Ich powstanie jest efektem uchwał antysmogowych, które mają zapewnić poprawę jakości powietrza w poszczególnych regionach. Nakładają one na ich mieszkańców określone przez samorząd obowiązki dotyczące użytkowanych źródeł ciepła i montażu instalacji grzewczych w nowych budynkach (zakazując także korzystania z poszczególnych paliw, takich jak węgiel czy drewno). Często to właśnie programy realizowane lokalnie wypadają najkorzystniej.

Co istotne, programy i przetargi na instalację kolektorów słonecznych często odbywają się w gminach (lub w ich sąsiedztwie), które miały już z nimi jakieś doświadczenia i są efektem dobrej opinii na ich temat (w wielu miejscowościach montaż instalacji OZE, w tym i solarów, możliwy jest dzięki Funduszom Europejskim). Przy czym wysokość takiego dofinansowania zależy przede wszystkim od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze, może to być nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Wśród gminnych programów, w których możliwe jest również dofinansowanie do solarów na wodę w 2022 roku znalazły się m.in.:

 • Gminna dotacja celowa na odnawialne źródła energii w Gminie Choroszcz, która także w 2022 roku kontynuuje udzielanie wsparcia mieszkańców w zakresie ubiegania się o dotacje na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE, zarówno w postaci kolektorów słonecznych, jak i paneli fotowoltaicznych, w przypadku kolektorów słonecznych jest to nie więcej niż 2.500 zł brutto;
 • Dotacja warszawska woj. mazowieckie – dzięki której można w 2022 roku sfinansować ekologiczne inwestycje, w tym też montaż kolektorów słonecznych, w przypadku wykonania turbin wiatrowych, instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych zintegrowanych z nowym źródłem ciepła jest to maksymalnie 15 tys. zł (nie więcej jednak niż 5 tys. zł za każdy kW mocy urządzenia);
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023 w Dąbrowie Górniczej, dzięki któremu mieszkańcy mogą znowu otrzymywać dotacje na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, finansowe wsparcie w ramach tego programu można przeznaczyć także na instalację kolektorów słonecznych, kwota dofinansowania to 100 proc. kosztów, jednak w 2022 roku jest to nie więcej niż 5 tys. zł, a w 2023 roku maksymalnie 4 tys. zł;
 • Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie, który jest obecnie liderem w rankingach jakości powietrza w Polsce, co związane jest m.in. z konsekwentną polityką miasta, prowadzoną już od początku lat 90-tych. Także w tym roku, jego mieszkańcy mogą ubiegać się zarówno o dofinansowanie do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, jak i poprawę efektywności energetycznej polegającej na montażu instalacji OZE w tym kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

Z racji tego, że polskie miasta należą do jednych z najbardziej zanieczyszczonych nie tylko w Europie, ale i na świecie, powracającym tematem jest smog. Sprawia on, że coraz więcej gmin udziela dofinansowania do wymiany pieca. Warto również przy tej okazji dopytać się w swoim urzędzie miasta/gminy o ewentualną możliwość dotacji do kolektorów słonecznych, dzięki którym również można zredukować produkcję CO2.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych w ramach programu “Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program prowadzony przez NFOŚiGW, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Podpisanie umów w jego ramach potrwa do 2027 roku, a wydatkowanie środków do końca 2029 roku. Na dofinansowanie w ramach “Czystego Powietrza”, którego budżet wynosi 103 mld zł liczyć może ok. 3 mln gospodarstw. Do tej pory złożono 401.237 wniosków na łączną kwotę dotacji wynosząca 6.818.093.329 zł. Należy tu podkreślić, że w 2022 ruszyła III część tego rządowego programu, z dofinansowaniem do 69.000 zł dla mniej zamożnych i nowymi, łatwiejszymi zasadami. Program “Czyste Powietrze” skupia się na:

 • wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (w tym m.in. kotły gazowe kondensacyjne, ogrzewanie elektryczne, powietrzne pompy ciepła i gruntowe pompy ciepła);
 • termomodernizacji budynków jednorodzinnych, a także demontażu oraz zakupie i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych).

W ramach programu “Czyste Powietrze” w 2020 roku, do grupy urządzeń grzewczych zostały włączone instalacje kolektorów słonecznych. Przy czym dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu w tym programie dostępne są w trzech różnych poziomach dofinansowania, dla:

 • pierwszego, podstawowego poziomu dofinansowania może to być maksymalnie nawet 30 tys. zł (gdy inwestor zdecyduje się na mikroinstalację fotowoltaiczną) i 25 tys. zł (bez mikroinstalacji PV), dotacja ta obejmuje przedsięwzięcie związane z demontażem nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, dodatkowo w tym przypadku, może być też wykonany demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych);
 • drugiego, podwyższonego poziomu dofinansowania, może to być maksymalnie nawet 25 tys. zł (gdy inwestor zdecyduje się na mikroinstalację PV) i 20 tys. zł (bez mikroinstalacji PV), dotacja ta obejmuje przedsięwzięcie związane z demontażem nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a także zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo – zakup i montaż kotłowni gazowej, dodatkowo w tym przypadku dopuszcza się również demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu);
 • trzeciego najwyższego poziomu dofinansowania może to być maksymalnie nawet 69 tys. zł (gdy beneficjent zdecyduje się na mikroinstalację PV) i 60 tys. zł (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej), dotacja ta obejmuje przedsięwzięcie związane z demontażem nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakupu i montażu kotłowni gazowej, dodatkowo w tym przypadku może być wykonany demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu).

Ponadto w nowszej, ulepszonej wersji programu “Czyste Powietrze” przewidziana została możliwość pozyskania dodatkowego lub pomostowego finansowania inwestycji z banków komercyjnych.

Ulga termomodernizacyjna a dotacje do solarów

Kolejnym narzędziem finansowym, który ma zachęcić Polaków do dbania o poprawę jakości powietrza, poprzez m.in. wymianę źródeł ciepła i ocieplanie budynków jest też ulga termomodernizacyjna, która weszła w życie 01.01.2019 roku. Daje ona możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na przeprowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Przy czym ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obejmuje:

 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 • montaż wysokowydajnego kotła gazowego;
 • wymiana zbiornika na gaz lub zbiornik na olej;
 • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub przyłącze gazowe;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • instalację pompy ciepła;
 • stolarkę drzwiową i okienną;
 • koszt materiałów budowlanych poniesionych na ocieplenie budynku;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Natomiast limit odliczeń, których podatnik może dokonać w ramach ulgi wynosi 53 tys. zł (dotyczy on wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem).

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
796 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *