fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Dofinansowanie do magazynów energii w 2022 roku – dla kogo?

• Zakładki: 28


Magazyny energii należą komponentów systemu opartego na OZE w domu lub firmie, który jest w stanie przybliżyć jego użytkowników do osiągnięcia energetycznej niezależności. Korzyści, które wynikają z tego, już kilka lat temu zauważyli prosumenci w wielu państwach europejskich, ale również ich ustawodawcy, którzy to aby wspierać rozwój tego rynku dali możliwość uzyskania różnych dopłat do kupna magazynów energii.

Od 15 kwietnia 2022 roku również w Polsce zostaną wprowadzone podobne działania, które mają na celu wzbudzenie zainteresowania tzw. prosumenckimi akumulatorami. Sprawdzamy, jakie są dofinansowania do magazynów energii w 2022 roku, a także kto może z nich skorzystać oraz na jakich zasadach.

Dlaczego polscy prosumenci potrzebują dotacji do magazynów energii?

Konieczność wsparcia transformacji energetycznej we wszelkie dostępne sposoby to cel, który zakładany jest przez zdecydowaną większość państw świata w perspektywie najbliższej, lecz także dalszej przyszłości. Bardzo dobrym narzędziem, aby móc realizować te założenia są technologie do magazynowania energii. Rozwinięte kraje już od lat mają tego świadomość i sukcesywnie podejmują wszelkie systemowe działania, które mają na celu wzrost oraz rozbudowę tego rynku – tak pośród prywatnych, jak również komercyjnych inwestorów. Np. Unia Europejska wdrożyła m.in. platformę badawczo-innowacyjną o nazwie “Batteries Europe”. Ma ona na celu stworzenie sieci technologicznych oraz gospodarczych powiązań między różnymi sektorami rynku akumulatorów, jednocześnie wspierając innowacje w tym obszarze. Bardzo efektywnie na tym obszarze działają np. Niemcy i Austria – w tych państwach magazyny energii z każdym rokiem zyskują coraz większą popularność.

Jedna do kluczowych impulsów w rozwoju zainteresowania takimi akumulatorami, jako istotnymi komponentami instalacji fotowoltaicznych w wymienionych powyżej państwach, było uruchomione przez tamtejsze rząd czy też władze lokalnych dofinansowań do takich magazynów energii właśnie dla prosumentów. Dzięki tym działaniom na przestrzeni kilku lat osiągnięto tam cele, przed którymi aktualnie stoi nasz polski rynek magazynów energii.

Dopłaty do magazynów energii obniżą ich ceny

Obniżenie cen tzw. domowych magazynów energii w wyniku uruchomienia programu dopłat do ich zakupu należy rozpatrywać dwojako. W perspektywie natychmiastowej prosumenci będą mogli liczyć na pokrycie części kosztów kwalifikowanych przez środki pozyskane z programu, w związku z tym ich wkład początkowy w inwestycję w taki zostanie zredukowany. Aktualne ceny akumulatorów są dla polskich prosumentów często wręcz zaporowe, co w wielu przypadkach sprawia, iż inwestycja w tego typu urządzenia jest dla nich nieopłacalna. W związku z tym dofinansowania mogą wpłynąć na zmianę tych zależności. Natomiast w perspektywie długoterminowej taki wzrost zainteresowania rynkiem magazynów energii, który podyktowany będzie m.in. tymi dopłatami, będzie mógł wygenerować niższe ceny takich urządzeń, a także usług instalacyjnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania do magazynów energii w 2022 roku?

Pod pojęciem dofinansowań do magazynów energii w 2022 roku większość prosumentów rozumie środki zapowiadane w ramach programu Mój Prąd. Wnioski o dofinansowanie od 15 kwietnia 2022 roku mogą składać tak, jak do tej pory osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną w domowej mikroelektrowni do swoich własnych potrzeb. Warunkiem jest posiadanie umowy kompleksowej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), zakładem energetycznym.

Oznacza to, iż nowa odsłona programu adresowana jest do prywatnych prosumentów, czyli osób, które są jednocześnie producentami oraz konsumentami energii. Dofinansowanie do magazynów energii dla prosumentów ma na celu zwiększenie autokonsumpcji energii wytwarzanej przez domową instalację OZE, a także uniezależnienie domowych systemów energetycznych od rosnących cen energii i zapewnienie ciągłości zasilania w sytuacji braku dostaw prądu z sieci.

W jakiej wysokości dotacje do magazynów energii?

Dofinansowanie do zakupu magazynu energii lub/i ciepła ma być przyznawane beneficjentom w formie bezzwrotnych dotacji. Kwoty tych dofinansowań przedstawiają się następująco:

  • do 7500 zł dofinansowania w przypadku magazynu energii elektrycznej;
  • do 5000 zł dofinansowania w przypadku magazynu ciepła.

Z tych kwot dofinansowania mogą skorzystać osoby, które były prosumentami w dotychczasowym systemie rozliczeń net-metering i otrzymały wcześniej zewnętrzne wsparcie do mikroinstalacji PV. Mogą również skorzystać ci prosumenci, którzy z takiego wsparcia jeszcze nie korzystali. Ponadto wnioski mogą składać też prosumenci, którzy objęci są nowym systemem rozliczeń net-billing, a zgłosili przyłączenie mikroinstalacji do 1 kwietnia 2022 roku, a także nowi prosumenci zgłaszający swoje instalacje do przyłączenia po tym dniu.

Co można pokryć środkami z dofinansowania?

Poniżej przestawiamy, na co można przeznaczyć pieniądze z tego dofinansowania:

  • zakup, dowóz oraz montaż magazynu energii elektrycznej lub/i magazynu ciepła;
  • zakup, dowóz oraz wdrożenie systemów HEMS/EMS do zarządzania zużyciem wytworzonej w mikroinstalacji energii, ale tylko pod warunkiem jednoczesnego zakupu magazynu energii lub/i ciepła;
  • zakup, dowóz oraz montaż mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW.

Fundusz Modernizacyjny i Agroenergia – inne źródła dofinansowań

Jednak czwarta edycja programu “Mój Prąd” nie jest jedynym możliwym źródłem dofinansowań w przypadku magazynów energii. Wsparcie może płynąć też ze środków innych projektów.

Jednym z nich jest Fundusz Modernizacyjny. Do roku 2030 Polska ma otrzymać w ramach tego funduszu około 20 mld zł, a aż 1 mld zł z tego ma być przeznaczone na wsparcie systemy magazynowania energii. Jeśli chodzi o beneficjentów tych środków, to mają nimi być m.in. operatorzy systemu dystrybucji – OSD.

Programem, który umożliwia dofinansowanie inwestycji w systemy magazynowania energii jest również Agroenergia. Skupia się ona na finansowym wspieraniu przedsięwzięć, które podejmowane są w gospodarstwach rolnych. Budżet tego programu na 2022 rok wynosi 200 mln zł, jednak może to być krok inicjujący większe dotacje w tym obszarze w przyszłości.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
76 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *