fbpx
Ciekawe rozwiązania

Czym jest energia słoneczna i dlaczego jest tak ważna?

• Zakładki: 23


W ostatnich latach energia słoneczna jest coraz częściej wykorzystywana na całym świecie do produkcji energii elektrycznej. Panele słoneczne zasilają zarówno prywatne gospodarstwa domowe, zakłady produkcyjne, jak i farmy fotowoltaiczne.

Co stanowi o tym, że energia słoneczna zyskuje taką popularność? Czym właściwie jest energia słoneczne? Jakie korzyści płyną z korzystania z energii słonecznej? Dlaczego energia słoneczna została uznana za odnawialne źródło energii? Na te i kilka innych istotnych pytań z zakresu energii słonecznej odpowiadamy w niniejszym artykule.

Co to jest energia słoneczna?

Energia słoneczna to promieniowanie elektromagnetyczne Słońca, które jest wynikiem drgań pola magnetycznego i elektromagnetycznego naszej gwiazdy. Energia słoneczna jest wysokoenergetyczna i dostępna na całej Ziemi. Coraz częściej zastępuje konwencjonalne źródła energii (takie jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, czy uran). Ma duże znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska i pozyskiwania czystej energii.

Niesamowite fakty dotyczące słońca

Energia słoneczna to największe źródło energii na Ziemi. W każdej chwili otrzymujemy jej 173 tys. TW, co stanowi ponad 10 tys. razy więcej, niż wynosi całkowite zużycie energii na Ziemi. W ciągu dwóch godzin pada na Ziemię więcej energii słonecznej, niż cała populacja ludzka zużywa w ciągu roku. Umieszczając panele słoneczne na powierzchni równej połowie procenta całego lądu Stanów Zjednoczonych można zaspokoić wszystkie potrzeby energetyczne tego kraju. Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi 1000 kWh na metr kwadratowy. Najwyższe wartości odnotowuje sie w województwie lubelskim.

Czy energia słoneczna jest uważana za odnawialną?

Aby określone źródło energii zostało sklasyfikowane jako odnawialne, nie może wyczerpywać ograniczonych zasobów Ziemi. W związku z tym, pomimo faktu, iż Słońce jest technicznie ograniczonym źródłem energii (jako gwiazda kiedyś przestanie produkować energię), energia słoneczna jest uważana za odnawialną. NASA szacuje, że będzie nadal wytwarzać energię słoneczną w obecnym tempie przez kolejne 5 miliardów lat.

Zmiany klimatyczne i znaczenie energii słonecznej

Aktualnie ludzkość stoi w obliczu własnego kryzysu. Styl życia naszej cywilizacji zależy od dostępu do energii, ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, transportu oraz wielu innych rzeczy, które są powszechnie uważane za niezbędne. Okazało się, że sposób, w jaki energia ta jest tradycyjnie wytwarzana, niszczy naszą własną planetę i co za tym idzie, zagraża przyszłości ludzkości. Tradycyjne metody produkowania energii, np. spalanie węgla i gazu, powodują emisję gazów cieplarnianych. Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, konieczne jest ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej oraz do transportu – te zastosowania wspólnie powodują większość emisji gazów cieplarnianych.

W przypadku transportu bezemisyjnego najlepszą technologią okazały się samochody elektryczne. Wytwarzanie energii elektrycznej bez emisji jest niezwykle ważne, gdyż może zastąpić tradycyjne emisje z transportu, ale również tradycyjne emisje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej. To z kolei wymaga globalnych działań w celu przekształcenia całych systemów energetycznych – zastąpienia paliw kopalnych źródłami czystymi (bezemisyjnymi) oraz odnawialnymi (odnawiającymi się w naturalny sposób). To wszystko sprawia, że energia słoneczna i inne odnawialne źródła energii zyskują na znaczeniu.

Energia słoneczna – wiodąca formą czystej i odnawialnej energii

Do odnawialnych i czystych źródeł energii zaliczane są:

  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa,
  • energia wodna
  • biomasa.

Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że spośród wymienionych źródeł energii, to właśnie energia słoneczna jest tym, które prowadzi do globalnej transformacji energetycznej. W ciągu ostatniej dekady (lata 2010-2020) energia słoneczna stała się największym pojedynczym źródłem wytwarzania energii. Pozostawiła w tyle wszystkie inne źródła energii, zarówno te czyste, jak i tradycyjne, oparte na paliwach kopalnych.

Energia słoneczna pozostanie dominującym źródłem nowej czystej energii w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Międzynarodowej Agencji Energii sama energia słoneczna będzie odpowiadać za 60% całego wzrostu energii odnawialnej na całym świecie do 2024 roku.

Zalety energii słonecznej

Korzystanie z energii słonecznej ma wiele zalet, wśród których należy wymienić:

  • całkowicie darmowe, odnawialne źródło energii – występuje w praktycznie w każdych warunkach środowiskowych (nawet, gdy panuje spore zachmurzenie na niebie, czy podczas opadów atmosferycznych);
  • uniwersalna technologia – w niemal każdym miejscu można zainstalować odpowiednio dobrane moduły (na dachach domów, zakładów przemysłowych, na samodzielnych komponentach – odpowiednio zamontowane baterie słoneczne są w dużej mierze bezawaryjne i bezobsługowe),
  • koszt uzyskania energii elektrycznej przy użyciu paneli słonecznych jest też o wiele mniejszy niż w przypadku tradycyjnych źródeł;
  • pozyskiwanie w ten sposób energii nie przyczynia się do emisji szkodliwych substancji do atmosfery – pozwala to na realne chronienie środowiska i przekłada się na jakość codziennego funkcjonowania.

Aż do czasów współczesnych zapotrzebowanie na energię było pokrywane głównie z paliw kopalnych, które są zasobami nieodnawialnymi i kiedyś ich pokłady ulegną wyczerpaniu. Aby być gotowym na tą chwilę, poszukuje się odnawialnych i czystych źródeł energii, które pokryją zapotrzebowanie na nią. Najlepszym rozwiązaniem jest energia pochodząca ze słońca.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
77 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *