fbpx
Ciekawe rozwiązania

Czy możliwa jest instalacja fotowoltaiczna dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?

• Zakładki: 37


Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty to podmioty, dla których koszty bieżące utrzymania nieruchomości stanowią znaczącą część stałych wydatków. Ponoszone są one między innymi na energię elektryczną zasilającą urządzenia, w tym oświetlenie w częściach wspólnych nieruchomości.

Stale rosnące ceny prądu obniżają płynność finansową wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wykorzystanie dachu do wytwarzania prądu dla części wspólnych obiektu

Zarówno spółdzielnie jak i wspólnoty mieszkaniowe zgodnie z polskim prawem mogą wykorzystywać dachy w celu montażu na nich elektrowni słonecznych. Te często niewykorzystane połacie dysponują niezacienioną powierzchnią pozwalającą na lokalizację odpowiednio wielu modułów PV, aby sprostać zapotrzebowaniu budynku na energię elektryczną do oświetlenia i pracy urządzeń zlokalizowanych w częściach wspólnych budynku.

Korzystanie z OZE w sposób najbardziej efektywny

Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa mogą być prosumentem. Ta forma podmiotu wytwarzającego energię ze źródeł odnawialnych jest najkorzystniejsza. Pozwala na przekazanie nadwyżek wytworzonej energii do sieci publicznej i odebranie ich w sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest wyższe niż bieżąca produkcja. Tak zmagazynowaną energię spółdzielnia czy wspólnota może odebrać w proporcji 1:0,8 (w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp) lub 1:0,7 (w przypadku instalacji większych o mocy do 50 kWp). Pozostałe 20 % (30%) to tzw. koszt magazynowania energii w sieci.

Korzyści z fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Odnawialne Źródła Energii – w tym energia słoneczna – to doskonały sposób na obniżenie wydatków związanych z konsumpcją prądu. W efekcie organizacja zrzeszająca mieszkańców zwiększa swoją płynność finansową oraz podnosi rentowność działania. Inwestycja w fotowoltaikę oznacza zmniejszenie rachunków za prąd, więc zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na inny cel.

Inną ważną kwestią jest ochrona środowiska naturalnego. Mikroelektrownie sprzyjają obniżeniu emisji gazów cieplarnianych, przez co przyczyniają się zmniejszeniu degradacji środowiska. Inwestycja w fotowoltaikę to także sposób na podniesienie wartości posiadanych budynków. Docenią to zarówno osoby zarządzające spółdzielnią czy wspólnotą, ale także mieszkańcy budynku.

Jakie korzyści daje fotowoltaika wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym?

Wśród korzyści jakie daje zainstalowanie fotowoltaiki na budynkach lub na obszarze zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe należy wymienić takie czynniki jak m.in.:

  • znaczne obniżenie miesięcznych opłat za zużycie energii elektrycznej;
  • większa płynność finansowa;
  • większe możliwości inwestycyjne;
  • bezpieczna kalkulacja kosztów i działalności;
  • podniesienie wartości nieruchomości;
  • wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zazwyczaj korzystają z mikroelektrowni słonecznych o mocy do 50 kWp i nie wymagają pozwolenia na budowę. Takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość energii do zasilenia oświetlenia i urządzeń znajdujących się w częściach wspólnych budynku. Inwestycja zwraca się w ciągu zaledwie paru lat – okres ten zależy od wykorzystania prądu w czasie rzeczywistym. Od momentu uruchomienia instalacji spółdzielnia czy wspólnota znacznie obniża rachunki za energię elektryczną.

Marek lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
65 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *